-->

Nice to Read

08 2017

ஏன் மீசை முளைக்கிறது … ஆணுக்கு தெரியாது
ஏன் பெண்மை பூக்கிறது … பெண்ணுக்கு தெரியாது
ஏன் பற்கள் முளைக்கிறது … மழலைக்கு தெரியாது
ஏன் மரணம் அழைக்கிறது … முதுமைக்கு தெரியாது
ஏன் மனிதன் அழுகின்றான் … கடவுளுக்கு தெரியாது
கடவுள் எங்கே இருக்கிறார் … மனிதனுக்கு தெரியாது
எல்லாமும் எல்லார்க்கும் எப்போதும் தெரியாது
என்றாலும் வாழ்கின்றோம் ஏன் என்று தெரியாது

Leave a Reply