-->

சத்தம் – ரத்தம்

06 2018

நண்பன் 1 – என்னோட மனைவி என்ன சத்தம் வராம அடிப்பா. ரொம்ப நல்லவ
நண்பன் 2 – என்னோட மனைவி என்ன ரத்தம் வராம அடிப்பா

Leave a Reply