மயில் இரகே மயில் இறகே

12 2013

மயில் இரகே மயில் இறகே
வருடுகிறாய் மெல்ல

மழை நிலவே மழை நிலவே
விழியில் எல்லாம் உன் உலா }

உயிரைத் தொடர்ந்து வரும்
நீ தானே மெய் எழுத்து
நான் போடும் கை எழுத்து அன்பே !

உலக மொழியில் வரும்
எல்லாமே நீர் எழுத்து
காதல் தான் கல் எழுத்து அன்பே ..

[மயில் …]

மதுரை பதியி மறந்து
உன் மடியினில் பாய்ந்தது வைகை
மெதுவா மெதுவா மெதுவா
இங்கு வைகையில் வைதிடுகை

பொதிகை மலையை பிரிந்து
என் பார்வையில் நீந்துது தென்றல்
அதை நான் அதை நான் பிடித்து
மெல்ல அடைதேன் மனச்சிறையில்

ஒரே இலக்கியம் நம் காதல்
வான் உள்ளவரை வாழும் பாடல் !

[மயில் …]

தமிழ தமிழ தமிழ
உன் தமிழ் இங்கு சேலையில் வருதா
அமிழ்தாய் அமிழ்தாய் அமிழ்தாய்
கவி ஆற்றிட நீ வருவாய்

ஒன்றாய் இரண்டாய் மூன்றாய்
அந்த வள்ளுவன் தந்தது முப்பால்
உனக்கும் எனக்கும் விருப்பம்
அந்த மூன்றாம் பால் அல்லவே

பால் விளக்கங்கள் நீ கூறேன்
ஊர் உறங்கட்டும்
உரைபேன் கயலு

[மயில் …]

ஆறரை கோடி ~ Aah Aah

19 2012

Tamil

ஆறரை கோடி பேர்களில் ஒருவன்
அடியேன் தமிழன் ,நான் உங்கள் நண்பன்
ஆனா நீங்கள் ஆவன்னா நான் தான்
நீங்கள் இல்லாமல் நான் இங்கு இல்லை இல்லை
நீங்கள் இல்லாமல் நான் இங்கு இல்லை இல்லை

நாம் இருவரும் சேரும் சமயம்
நம் கைகளில் வரும் இமயம்
நாம் தொட்டது எதுவும் அமையும்
இது அன்பால் இணைந்த இதயம்
இது அன்பால் இணைந்த இதயம்

நாம் இருவரும் சேரும் சமயம்
நம் கைகளில் வரும் இமயம்
நாம் தொட்டது எதுவும் அமையும்
இது அன்பால் இணைந்த இதயம்
இது அன்பால் இணைந்த இதயம்

என் அன்பே ஆருயிரே
என் அன்பே ஆருயிர் நீயே
என் அன்பே ஆருயிரே
என் அன்பே ஆருயிர் நீயே

என் அன்பே ஆருயிரே
என் அன்பே ஆருயிர் நீயே
என் அன்பே ஆருயிரே
என் அன்பே ஆருயிர் நீயே

ஆறரை கோடி பேர்களில் ஒருவன்
அடியனே தமிழன் ,நானுங்கள் நண்பன்
ஆனா நீங்கள் , ஆவன்னா நான் தான்
நீங்கள் இல்லாமல் நான் இங்கு இல்லை இல்லை

கண்ணீர் சிந்தும் கண்களுக்கு
நான் தான் கைக்குட்டை
வண்ணத் தமிழ் பாடு
1000 சொல்வேன் ஆடவும் seivaen
புன்னகை எனும் போன்னகியிதான்
முகமேனும் வீட்டில் வைபேன்
உங்கள் மகிழ்ச்சியாய் பாட்டில் வைபேன்

விட்டெறிந்த பந்து போலே
உள்ளம் துல்லட்டும்
பொத்தி பொத்தி வைத்து
பழக்கமும் இல்லை ,வழக்கமும் இல்லை
மனம் ஒரு திறந்த புத்தகம் தான்
நல்ல மணந்தான் வெல்லும் தினம் தான்

என் அன்பே ஆருயிரே
என் அன்பே ஆருயிர் நீயே
என் அன்பே ஆருயிரே
என் அன்பே ஆருயிர் நீயே
என் அன்பே ஆருயிரே
என் அன்பே ஆருயிர் நீயே
என் anbae அன்பே ஆருயிரே

( ஆறரை கோடி பேர்களில் ஒருவன் )

அந்த சந்திரனும் ஒரு நண்பன்
அந்த சுர்யனும் ஒரு நண்பன்
இவை யாவும் படைத்த ஒருவன்
அந்த இறைவன் எனக்கு நண்பன்
அந்த இறைவன் எனக்கு நண்பன்

என் அன்பே ஆறிய்ரே …

English
Aararai kOdi paergaLil oruvan
adiyane thamizhan,naanungaL naNban
aanaa neengaL aavannaa naan dhaan
neengaLilaamal naan ingu illai illai
neengaLilaamal naan ingu illai illai

naam iruvarum saerum samayam
nam kaigaLil varum imayam
naam thottadhu edhuvum amaiyum
idhu anbaal iNaindha idhayam
idhu anbaal iNaindha idhayam

naam iruvarum saerum samayam
nam kaigaLil varum imayam
naam thottadhu edhuvum amaiyum
idhu anbaal iNaindha idhayam
idhu anbaal iNaindha idhayam

en anbae aaruyire
en anbae aaruyir neeye
en anbae aaruyire
en anbae aaruyir neeye

en anbae aaruyire
en anbae aaruyir neeye
en anbae aaruyire
en anbae aaruyir neeye

aararai kOdi paergaLil oruvan
adiyane thamizhan,naanungaL naNban
aanaa neengaL, aavannaa naan dhaan
neengaLilaamal naan ingu illai illai

kaNNeer sindhum kaNgaLukku
naan dhaan kaikuttai
vaNNath thamizh paatu
1000 solvaen aadavum seivaen
punnagai enum ponnagaiaithaan
mughamenum veetil vaipaen
ungaL magizhchiai paatil vaipaen

vitterindha pandhu polae
ullam thuLattum
pOthi pOthi vaithu
pazhakamum illai,vazhakamum illai
manam oru thirandha puthagam dhaan
nalla manandhaan vellum dhinam dhaan

en anbae aaruyire
en anbae aaruyir neeye
en anbae aaruyire
en anbae aaruyir neeye
en anbae aaruyire
en anbae aaruyir neeye
en anbae anbae aaruyire

aararai kOdi paergaLil oruvan
adiyane thamizhan,naanungaL naNban
aanaa neengaL, aavannaa naan dhaan
neengaLilaamal naan ingu illai illai

andha chandiranum oru naNban
andha suryanum oru naNban
ivai yaavum padaitha oruvan
andha iraivan enakku nanban
andha iraivan enakku naNban

en anbae aaruiyrae…