யாக்கை திரி காதல் சுடர்

23 2011

ப்ஹா நா …
யாக்கை திரி
காதல் சுடர்
அன்பே…….

ஜீவன் நதி
காதல் கடல்
நெஞ்சே ….

பிறவி பிழை
காதல் திருத்தும்
நெஞ்சே ……

இருதயம் கல்
காதல் சிற்பம்
அன்பே …..

யாக்கை திரி
காதல் சுடர்

ப்ஹா நா…
தொடுவோம் , தொடர்வோம் , படர்வோம் ,
மறவோம் , துறவோம் (3)
ஜென்மம் விதை
காதல் பழம்
லோகம் துவைதம்
காதல் அத்வைதம்
சர்வம் சூன்யம்
காதல் பிண்டம்
மானுடம் மாயம்
காதல் அமரம்

உலகத்தின் காதல் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று அது
உள்ளங்கள் மாறி மாறி பயணம் போகும்

யாக்கை திரி
காதல் சுடர்
அன்பே …………

ஜீவன் நதி
காதல் கடல்
நெஞ்சே …..

பிறவி பிழை
காதல் திருத்தும்
நெஞ்சே ……….

இருதயம் கல்
காதல் சிற்பம்
அன்பே …………..

யாக்கை திரி
காதல் சுடர்

ப்ஹா நா …
தொடுவோம் , தொடர்வோம் , படர்வோம் ,
மறவோம் , துறவோம் …

மப மப …
ஆஆஹ் …
English
Fannaa…

Yaakai thiri
Kaathal sudar

Anbe

Jeevan nathi
Kaathal kadal

Nenjey

Piravi pizhai
Kaathal thirutham
Nenjey
Iruthayam kal
Kaathal sirpam
Anbe

Yaakai thiri
Kaathal sudar

Fannaa…
Thoduvoam, thodarvoam, padarvoam,
Maravoam, thuravoam (THRICE)
Jenmam vithai
Kaathal pazham
Loagham thuvaitham
Kaathal athvaitham
Sarvam soonyam
Kaathal pindam
Maanudam maayam
Kaathal amaram

Ulagathin kaathal ellaam ondrey ondru athu
Ullangal maari maari payanam poaghum

Yaakai thiri
Kaathal sudar

Anbe

Jeevan nathi
Kaathal kadal

Nenjey

Piravi pizhai
Kaathal thirutham
Nenjey
Iruthayam kal
Kaathal sirpam
Anbe

Yaakai thiri
Kaathal sudar

Fannaa…
Thoduvoam, thodarvoam, padarvoam,
Maravoam, thuravoam…

Mapa mapa…
Aaah…