அழகான பொண்ணு நான் ~ அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்

08 2012

அழகான பொண்ணு நான் அதுக்கேத்த கண்ணுதான்
எண் கிட்டே இருப்பதெல்லாம் தன்மானம் ஒண்ணுதான்

(அழகான)

இதில்லா காட்டு ரோஜா இதை நீங்க பாருங்க
எவரேனும் பறிக்க வந்தா குணமேதான் மாறுங்க
முல்லேதான் குத்துங்க ….ஒ …ஒ …
அங்கொன்னு இளிக்குது ஆந்தை போல் முழிக்குது
ஆட்டத்தை ரசிக்கவில்லை ஆளைத்தான் ரசிக்குது

(அழகான)

இங்கொன்னு என்னைப் பாத்து கண்ஜாடை பண்ணுது
ஏமாளிப் பொண்ணு என்னு ஏதேதோ என்னுது ..
ஏதேதோ என்னுது ..
பென்ஜாதியைத் தவிக்க விட்டு பேயாட்டம் ஆடுது
பித்தாகி என்னை சுத்தி கைத்தாளம் போடுது

(அழகான )