நான் பார்த்ததிலே அவள் ~ அன்பே வா

28 2013


நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியைத் தான் நல்ல
அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன்
நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியைத் தான் நல்ல
அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன்
நான் கேட்டடதிலே அவள் வார்த்தையைத் தான் ஒரு
கவிதை என்பேன் ஒரு கவிதை என்பேன்
நான் கேட்டடதிலே அவள் வார்த்தையைத் தான் ஒரு
கவிதை என்பேன் ஒரு கவிதை என்பேன்

நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியைத் தான் நல்ல
அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன்

எந்தக் கலைஞனும் அவளை சிலை வடிப்பான்
எந்தப் புலவனும் அவளைப் பாட்டில் வைப்பான்
எந்தக் கலைஞனும் அவளை சிலை வடிப்பான்
எந்தப் புலவனும் அவளைப் பாட்டில் வைப்பான்
அந்த இயற்கையும் அவள் மேல் காதல் கொள்ளும்
அவள் நினைவாலே என் காலம் செல்லும்

நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியைத் தான் நல்ல
அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன்

இடையோ இல்லை இருந்தால் முல்லைக்
கொடி போல் மெல்ல வளையும் சின்னக்
குடை போல் விரியும் இமையும் விழியும்
பார்த்தால் ஆசை விளையும்
அந்தப் பூமகள் திருமுகம் மேலே குளிர்ப்
புன்னகை வருவதினாலே நிலவோ மலரோ எதுவோ

நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியைத் தான் நல்ல
அழகி என்பேன் நல்ல அழகி என்பேன்
நான் கேட்டடதிலே அவள் வார்த்தையைத் தான் ஒரு
கவிதை என்பேன் ஒரு கவிதை என்பேன்

ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் வந்து
அவள் தான் சொல்லத் துடித்தாள்
ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் வந்து
அவள் தான் சொல்லத் துடித்தாள்
உயிர் நீயே என்று நினைத்தாள் இன்று
கண்ணால் சொல்லி முடித்தாள்
உயிர் நீயே என்று நினைத்தாள் இன்று
கண்ணால் சொல்லி முடித்தாள்
அந்தக் காதலன் முகம் தொடுவானோ?
இந்தக் காதலி சுகம் பெறுவாளோ
கனவோ நனவோ எதுவோ?

நான் பார்த்ததிலே உன் ஒருவனைத் தான் நல்ல
அழகனென்பேன் நல்ல அழகனென்பேன்
நான் கேட்டதிலே உன் வார்த்தையைத் தான் ஒரு
கவிதை என்பேன் ஒரு கவிதை என்பேன்

நான் பார்த்ததிலே உன் ஒருவனைத் தான் நல்ல
அழகனென்பேன் நல்ல அழகனென்பேன்

English

naan paarththadhilE avaL oruththiyaith thaan nalla
azhaki enpEn nalla azhaki enpEn
naan paarththadhilE avaL oruththiyaith thaan nalla
azhaki enpEn nalla azhaki enpEn
naan kEttatadhilE avaL vaarththaiyaith thaan oru
kavidhai enpEn oru kavidhai enpEn
naan kEttatadhilE avaL vaarththaiyaith thaan oru
kavidhai enpEn oru kavidhai enpEn

naan paarththadhilE avaL oruththiyaith thaan nalla
azhaki enpEn nalla azhaki enpEn

endhak kalaignanum avaLai silai vatippaan
endhap pulavanum avaLaip paattil vaippaan
endhak kalaignanum avaLai silai vatippaan
endhap pulavanum avaLaip paattil vaippaan
andha iyaRkaiyum avaL mEl kaadhal koLLum
avaL ninaivaalE en kaalam sellum

naan paarththadhilE avaL oruththiyaith thaan nalla
azhaki enpEn nalla azhaki enpEn

itaiyO illai irundhaal mullaik
koti pOl mella vaLaiyum sinnak
kutai pOl viriyum imaiyum vizhiyum
paarththaal aasai viLaiyum
andhap poomakaL thirumukam mElE kuLirp
punnakai varuvadhinaalE nilavO malarO edhuvO

naan paarththadhilE avaL oruththiyaith thaan nalla
azhaki enpEn nalla azhaki enpEn
naan kEttatadhilE avaL vaarththaiyaith thaan oru
kavidhai enpEn oru kavidhai enpEn

oru naaL illai oru naaL vandhu
avaL thaan sollath thutiththaaL
oru naaL illai oru naaL vandhu
avaL thaan sollath thutiththaaL
uyir neeyE endru ninaiththaaL indru
kaNNaal solli mutiththaaL
uyir neeyE endru ninaiththaaL indru
kaNNaal solli mutiththaaL
andhak kaadhalan mukam thotuvaanO?
indhak kaadhali sukam peRuvaaLO
kanavO nanavO edhuvO?

naan paarththadhilE un oruvanaith thaan nalla
azhakanenpEn nalla azhakanenpEn
naan kEttadhilE un vaarththaiyaith thaan oru
kavidhai enpEn oru kavidhai enpEn

naan paarththadhilE un oruvanaith thaan nalla
azhakanenpEn nalla azhakanenpEn