டங்கா மாறி ஊதாரி ~ அநேகன்

05 2015

Tamil
டங்கா மாறி ஊதாரி
புட்டுகுணா நீ நாரி
றௌடெடுது கொடு போடேன்
கொடு மேல ரோடு போடேன்
ரோடு மேல ஆட்டம் போடேன்
ஆடம் போட்டும் ஆழ போடேன்

அழுக்கு மூட்ட மீனாச்சி
மூஞ்ச கழுவி நாளாச்சு
ஊதா பல்ல வெலகாம
சோத்த துன்னு காமாச்சி
இதுங்க கிட்ட மாட்டிகின
நின்னுடுண்டா உன் மூச்சு

ஆட போன மங்காத்தா
தொர்தினு வருது எங்காத்தா
நாத்தம் புடுச்ச நாஷ்ட கட
துண்டகதான் ரெண்டா ஓட
ஆத்தா போட்ட ஆப்ப வாடா
வாங்கி துன்னுட்டு சும்மா கட
திருடாத பொருள
நா எடுத்துடுவேன் வேர்ல
நீ தூகதட பொருள
உன்ன அடிசிடுவன் மெர்ல

அதார் உதார் தர்தல நா ஆழ ஆயிட்டேன்
ஒரு சிட்ட கைய போட்டு தள்ளி பெற வாங்கிட்டேன்
Opponentla ஆளே இல்ல நா Solo ஆயிட்டேன்
நா முன்ன போல இப்போ இல்ல ரொம்ப மாறிட்டேன்

சண்ட காஞ்சி பட்ட தண்ணி
ரம் ராவா குடுசான் பண்ணி
ஆண்டான் குண்டான் அடகு வச்சி
சாரித புல் குடுச்சி
போண்டடியே முன்ச ஒடச்சி
கேடுதுகாத Lifea மச்சி

துட்டு இருந்த காஜா பீடி
துட்டு இல்லடி துண்டு பீடி
கஞ்ச கிஞ்ச அடிசுகினு
வலி வலினி வலிசிகினு
பக்கி பெற வாங்கிகினு
ஒடம்ப வீனா கேடுதுகுனு

கல்யானமதம் பண்ணிகினு செடுபையும் வேசுகுனு
பொண்டாட்டிய கழுவிவிட்டு புலிங்கள மறந்துபுட்டு
இருக்காதடா வேக்கம்கீடு போயிடுவ மானகேட்டு
பள்ளன கை ரேகா அத லுக்கு விடும் சோக
உன்ன ஆகிடும்ட பாகிய நீ கைடிகோடா நேக
பொண்ணுங்கள கேவலமா என்னதா மச்சி
உண் கூட வந்து போரகலய ஆக்க தங்கச்சி
நல்ல பொண்ணு தேடி வரும் உன்ன நெனச்சி
நீ ஆக்க பொண்ண உதடு மாறாத கட்சி

கண்ட கண்ட பார்வதிய மதிகளையே மாலதியே
தல்லிஉட்டஎன் ராவதிய ஓடவிட்டேன் கோமதிய
பிகுரருங்க குடுதுடுமே தேகாதான்
நா மாடிகம கட்டிகின நேகாதான்
இவ பாத்ததுமே ஆயிடுவேன் சீகதான்
என்ன மயங்க உதடு மாதிநியே பாகிதான்

ஒத்த கண்ணா உருடிகினு புருவததான் சுருக்கிகினு
கொண்ட பூ வேசிகினு போடவயதான் கட்டிகினு
கண்ணால வள விரிச்ச கண்ணம்மா
உன்ன கண்ணு ஊட்ட கன்னி பையன் நானநம
உண் காதல்தான் தப்ப நானா சொல்லாம
நீ சொள்ளன்கட்டி செத்த பொணம் நாணம

டங்கா மாறி ஊதாரி
புட்டுகுணா நீ நாரி
றௌடெடுது கொடு போடேன்
கொடு மேல ரோடு போடேன்
ரோடு மேல ஆட்டம் போடேன்
ஆடம் போட்டும் ஆழ போடேன்

அழுக்கு மூட்ட மீனாச்சி
மூஞ்ச கழுவி நாளாச்சு
ஊதா பல்ல வெலகாம
சோத்த துன்னு காமாச்சி
இதுங்க கிட்ட மாட்டிகின
நின்னுடுண்டா உன் மூச்சு

ஆட போன மங்காத்தா
தொர்தினு வருது எங்காத்தா
நாத்தம் புடுச்ச நாஷ்ட கட
துண்டகதான் ரெண்டா ஓட
ஆத்தா போட்ட ஆப்ப வாடா
வாங்கி துன்னுட்டு சும்மா கட
திருடாத பொருள
நா எடுத்துடுவேன் வேர்ல
நீ தூகதட பொருள
உன்ன அடிசிடுவன் மெர்ல

அதார் உதார் தர்தல நா ஆழ ஆயிட்டேன்
ஒரு சிட்ட கைய போட்டு தள்ளி பெற வாங்கிட்டேன்
Opponentla ஆளே இல்ல நா Solo ஆயிட்டேன்
நா முன்ன போல இப்போ இல்ல ரொம்ப மாறிட்டேன்

English
Danga Maari Oodhari
Puttukuna Nee Naari
Routeduthu Kodu Potaen
Kodu maela Roadu Potaen
Roadu Maela Attam potaen
Aatam Pottum Aala Potaen

Azhuku Motta Meenachi
Moonja Kazhuvi Naalachu
Ootha Palla Velakaama
Sotha Thunnu Kaamachi
Ithunga Kitta Maatikina
Ninnudunda Un Moochu

Aada Pona Mangaatha
Thorthinu Varuthu Engaatha
Naatham Puducha Naasta Kada
Thundagathaan Renda Oda
Aatha Pota Aapa Vada
Vaangi thuntu Summa Kada
Thirudatha Porula
Naa Eduthuduvaen Verla
Nee Thookathada Porula
Unna Adichiduvan Merla

Athaar Uthaar Tharthala Naa Aala Ayitaen
Oru Sitta Kaiya Pottu Thalli Pera Vaangiten
Opponentla Aalae Illa Naa Solo Ayitaen
Naa Munna Pola Ippo Illa Romba Maaritaen

Sunda Kanji Patta Thanni
Rum Rawa Kuduchaan Panni
Andaan Gundaan Adagu Vachi
Saaryatha Full Kuduchi
Pondatiyae Munja Odachi
Keduthukaatha Lifea Machi

Dhudu Iruntha Gaaja Bedi
Dhudu Illati Thundu Bidi
Ganja Kinja Adichukinu
Vali Valini Valichikinu
Pakki Pera Vaangikinu
Odamba Veena Keduthukunu

Kalyaanamatham Pannikinu Setupayum Vechukunu
Pondatiya Kazhuvivittu Pulaingala Maranthuputtu
Irukaathada VekkamKeetu Poiyiduva Maanakettu
Pallana Kai Reka Atha Looku Vidum Shoka
Unna Aakidumda Bakea Nee Kaitikoda Neka
Ponnungala Kevalama Ennathaa Machi
Unn Kooda Vanthu Porakalaya Akka Thangachi
Nalla Ponnu Thaedi Varum Unna Nenachi
Nee Akka Ponna Uttu Maaratha Katchi

Kanda Kanda Paarvathiya Mathikalaye Malathiyae
Thalliuttaen Ravathiya Oodavittaen Gomathiya
Figurarunga Kuduthudumae Dekaathaan
Naa Maatikama Kattikina Nekaathaan
Iva Paathathumae Aayiduvaen Seekathaan
Enna Mayanga Uttu Maathiniyae Bakeathaan

Otha Kanna Urutikinu Puruvathathaan Surukkikinu
Konda Poo Vechikinu Podavayathaan Kattikinu
Kannala Vala Viricha Kannamma
Unna Kannu Utta Kanni Paiyan Naananama
Unn Kaathalathaan Dabba Nana Sollama
Nee Sollangatti Setha Ponam Naanama

Danga Maari Oodhari
Puttukuna Nee Naari
Routeduthu Kodu Potaen
Kodu maela Roadu Potaen
Roadu Maela Attam potaen
Aatam Pottum Aala Potaen

Azhuku Motta Meenachi
Moonja Kazhuvi Naalachu
Ootha Palla Velakaama
Sotha Thunnu Kaamachi
Ithunga Kitta Maatikina
Ninnudunda Un Moochu

Aada Pona Mangaatha
Thorthinu Varuthu Engaatha
Naatham Puducha Naasta Kada
Thundagathaan Renda Oda
Aatha Pota Aapa Vada
Vaangi thuntu Summa Kada
Thirudatha Porula
Naa Eduthuduvaen Verla
Nee Thookathada Porula
Unna Achiduvan Merla

Athaar Uthaar Tharthala Naa Aala Ayitaen
Oru Sitta Kaiya Pottu Thalli Pera Vaangitaen
Opponentla Aalae Illa Naa Solo Ayitaen
Naa Munna Pola Ippo Illa Romba Maaritaen