புது புது ~ தாம் தூம்

20 2012

எ மக்கா மக்கா நட விட முறை மக்கா
வி கொன்ன கிவ் ஏ கிவ் ஏ மேன் யு வான பாங் தட்
டேக் ஏ டேக் ஏ அநோதேர் முறை மக்கா
வி கொன்ன கால கால டூ யு வான டங் தட்

புது புது விழிகள திறந்தது
தமிழா உன்னகென விதி முறை தாக்க
அடிக்கடி விழிகளும் அசருது
மனித உன்னகென என்னகென நோக
மண்ணில் பிறப்பது ஒரு முறை தான்
தினம் ஆடி கலைபதோ பல முறை தான்
நெஞ்சில் காண்பது நிலவோடி தான்
மனம் கண்ணில் காண்பது
அதிரடீ அதிரடீ தான் !

ஐ லைக் தி வே யு டூ இட் டிசி
யு மேக் மீ வண்ண கோ ஆல் க்ரேசி
ஐ லைக் தி வே யு டூ இட் டிசி
யு மேக் மீ வண்ண கோ ஆல் க்ரேசி

அஹ -ஹ -ஹ -அஹா -அஹா -ஹ -ஹ பாங் தட்
அஹ -ஹ -ஹ -அஹா -அஹா -ஹ -ஹ டங் தட்
ஒ … ஒ…..
பகல் பொழுது வந்தச்சென பதிருடு கன்வி
நடு இரவு வந்துசீன நகர்வனும் உண்வி
இதழ் இதழாக னோடு தான் அனுதினம் பேச்சு
விரல் விரல்கள் எல்லாமுமே சிறகுகள் ஆச்சு
மொத்த பூமியும் தட்டி பார்த்து
போடு தாளம் போடு
வானம் என்குமா வட்டம் போட்டு
கூட வந்து நீ போட்டு காட்டு

புது புது விழிகள திறந்தது
தமிழா உனக்கென விதி முறை தாக்க
அடிக்கடி விழிகளும் அசருது
மனித உன்னக்கென என்னகென நோக்க
மண்ணில் பிறப்பது ஒரு முறை தான்
தினம் ஆடி கலப்பதோ பல முறை தான்
நெஞ்சில் காண்பது நிலவொழி தான்
மனம் கண்ணில் காண்பது
அதிரடீ அதிரடீ தான் !

பெற்றடு கை மண் அளவு
கல்லாதத உலகழவு
பெற்றது பெற்றது
புனித பெற்று தாயுன் பொருள்னு
நீ சொம்போரியாக தூங்கி
கிடந்த உனக்கு எங்க சோறு ?
நீ சொம்போரியாக தூங்கி
கிடந்த உனக்கு எங்க சோறு ?
இது சூர்சிலமே சுகம்
தரும் புத்தம் புதிய பயிற்சி
பயிர்ப்போம்
எனசு ? மீனாச்சி
வந்தாச்சு ….போயாச்சு

யோ ஷார்ட்டீ ஷார்தீ
என் என்னத்தை தட்டி தட்டி
எழுபம மவள் அந்த கண்களை பார்
நாக்கால முக்கால
தொட்டு கலபறு ஒரு பொண்ணு
பேரு என்ன கேளு
வட பக்கம் சென்னை வந்து பாரு
யோ லக்க லக்க
மீ வான்ட் ஏ சிக்க சிக்க
கிவ் மீ ஏ லூக லூக
மீ வான்ட் ஏ சோக்கா சோக்கா
லக்க லக்க
மீ வான்ட் ஏ சிக்க சிக்க
கிவ் மீ ஏ லூக லூக
மீ வான்ட் ஏ சோக்கா சோக்கா

வேறு வேரீகோ ரோமண்டிகோ
உலகமே டேஸ் ட்டு
நொடி நொடி தான் போனலுமே
அடடடா வேஸ் ட்டு
ஒரு ஒரு நாள் சென்றலுமே
அது இலபாச்சு
இசை முழுதும் கொண்டாடினால் விக சிறபாச்சு
மூர்ச்சம் என்பது எங்கும் இல்லை
உந்தன் கைகளை பார்
எந்தன் நேரமும் உர்சம் தான்
அர்சம் என்பதே தூர்சம் தூர்சம்

மக்கா மக்கா நட விட முறை மக்கா
வி கொன்ன கிவ் ஏ கிவ் ஏ மேன் யு வண்ண பாங் தட்
டேக் ஏ டேக் ஏ அநோதேர் முறை மக்கா
வி கொன்ன கால கால டூ யு வான டங் தட்

புது புது விழிகள திறந்தது
தமிழா உன்னகென விதி முறை தாக
அடிக்கடி விழிகளும் அசருது
மனித உன்னகென என்னகென நோக
மண்ணில் பிறப்பது ஒரு முறை தான்
தினம் ஆடி களப்அதோ பல முறை தான்
நெஞ்சில் காண்பது நிலவொழி தான்
மனம் கண்ணில் காண்பது
அதிரடீ அதிரடீ தான் !

ஐ லைக் தி வே யு டூ இட் டிசி
யு மேக் மீ வண்ண கோ ஆல் க்ரேசீ
ஐ லைக் தி வே யு டூ இட் டிசி
யு மேக் மீ வண்ண கோ ஆல் க்ரேசீ

அன்பே என் அன்பே ~ தாம் தூம்

29 2011

அன்பே என் அன்பே உன் விழி பார்க்க
இத்தனை நாளாய் தவித்தேன்

கனவே கனவே கண் உறங்காமல்
உலகம் முழுதாய் மறந்தேன்

கண்ணில் சுடும் வெயில் காலம்
உன் நெஞ்சில் குளிர் பனி காலம்
அன்பில் அடை மழை காலம்
இனி அருகினில் வசப்படும் சுகம் சுகம்

நீ நீ ஒரு நதி அலை ஆனாய்
நான் நான் அதில் விழும் நிலை ஆனேன்

உந்தன் மடியினில் மிதந்திடுவெனோ
உந்தன் கரை தொட பிளைத்திடுவெனோ

அலையினலே பிறக்கும் நதி கடலினிலே கலக்கும்
மனதிலே இருப்பதெல்லாம் முனதிலே கலக்கும்

அன்பே என் அன்பே உன் விழி பார்க்க
இத்தனை நாளாய் தவித்தேன்

கனவே கனவே கண் உறங்காமல்
உலகம் முழுதாய் மறந்தேன்

கண்ணில் சுடும் வெயில் காலம்
உன் நெஞ்சில் குளிர் பனி காலம்
அன்பில் அடை மழை காலம்
இனி அருகினில் வசப்படும் சுகம் சுகம்

நீ நீ புது கட்டளைகள் விதிக்க
நான் நான் உடன் கட்டுப்பட்டு நடக்க
இந்த உலகத்தை ஜெயித்திடுவனே
அன்பு தேவதைக்கு பரிசளிப்பேன்

எதை கொடுத்தோம் எதை எடுத்தோம்
தெரியவில்லை கணக்கு
எங்கு தொலைத்தோம் எங்கு கிடைத்தோம்
புரியவில்லை நமக்கு

அன்பே என் அன்பே உன் விழி பார்க்க…

கனவே கனவே கண் உறங்காமல்….

கண்ணில் சுடும் வெயில் காலம்
உன் நெஞ்சில் குளிர் பனி காலம்
அன்பில் அடை மழை காலம்
இனி அருகினில் வசப்படும் சுகம் சுகம்

Vazhiyae En Uyir Vazhiyae

21 2011

வழியே என் உயிர் வழியே
நீ உலவுகிறாய் என் விழி வழியே
சகியே என் இளம் சகியே
உன் நினைவுகளால் துரதுறியே
மதியே என் முழு மதியே
பெண் பகல் இரவாய் நீ படுத்துரியே
நதியே என் இளம் நதியே
உன் அலைகளினால் நீ உரசுரியே

யாரோ மனதிலே
ஏனோ கனவிலே
நீயா உயிரிலே
தீயா தெரியலே
காற்று வந்து மூங்கில் என்னை
பாட சொல்கின்றதோ
மூங்கிளுக்குள் வார்த்தையில்லை
ஊமை ஆகின்றதோ

வழியே என் உயிர் வழியே
நீ உலவுகிறாய் என் விழி வழியே
சகியே என் இளம் சகியே
உன் நினைவுகளால் நீ துரத்துறியே
மதியே என் முழு மதியே
பெண் பகல் இரவாய் நீ படுத்துரியே
நதியே என் இளம் நதியே
உன் அலைகளினால் நீ உரசுரியே

மனம் மனம் எங்கினும்
எதோ கணம் கணம் ஆனதே
தினம் தினம் ஞாபகம் வந்து
ரணம் ரணம் தந்ததே
அலைகனில் ஓசையில் கிளிஞ்சலாய் வாழ்கிறேன்
நீயா (முழுமையாய் )
நானோ (வெறுமையாய் )
நாமா இனியும் சேர்வோமா ..

யாரோ மனதிலே
ஏனோ கனவிலே
நீயா உயிரிலே
தீயா தெரியிலே

தா தா தா தா தா ர தா தா தா தா தா ர தா தா தா தா தா ர தா தா தா
தா தா தா தா தா ர தா தா தா தா தா ர தா தா தா தா தா ர தா தா தா ….
தா தா தா தா தா ர தா தா தா தா தா ர தா தா தா தா தா ர தா தா தா
தா தா தா தா தா ர தா தா தா தா தா ர தா தா தா தா தா ர தா தா தா ….

மிக மிக கூர்மையாய் என்னை
ரசித்தது உன் கண்கள்தான்
ம்ருதுவாய் பேசியே என்னுள்
வசித்தது உன் வார்த்தை தான்
காங்கலாய் காணவே இமைகளை மறுப்பதா
வெந்நீர் ….. வெண்ணிலா
கண்ணீர் … கண்ணிலா
நானும் வெறும் காணலா ???

யாரோ மனதிலே
ஏனோ கனவிலே
நீயா உயிரிலே
தீயா தெரியலே
காற்று வந்து மூங்கில் என்னை
பாட சொல்கின்றதோ
மூங்கிளுக்குள் வார்த்தையில்லை
ஊமை ஆகின்றதோ

வழியே என் உயிர் வழியே
நீ உலவுகிறாய் என் விழி வழியே
சகியே என் இளம் சகியே
உன் நிலவுடளால் என்னை துரத்துறியே
மதியே என் முழு மதியே
பெண் பகல் இரவாய் நீ படுதுறியே
நதியே என் இளம் நதியே
உன் அலைகளினால் என்னை உரசுரியே

வழிய என் உயிர் வழியே ….