கிட்டே நெருங்கி வாடி கர்லா கட்டை உடம்புக்காரி

26 2012

hOi…..haaa..!!!!
hOi…..haaa..!!!!

வர வர வர வம்சிடக்கற
கரே கரே கரே கம்சிடக்கற
தல தல தல தம்சிடக்கற
வரா வரா வரா ..

[ வர வர வர வம்சிடக்கற ]

ஹேய் !!!
கிட்ட நெருங்கிவாடி கர்லாகட்ட உடம்புக்காரி
பட்டா எழுதிதாடி
பஞ்சாம்ருதம் தட்டில் தாடி

தொட்டபெட்டா வேணுமுன்ன
குட்டிப்போரேன் கூட வாடி
கீத்துகொட்ட போதுமுன்ன
கூத்துகட்ட நானும் ரெடி

ஸ்லேடு முதுகுக்காரி
சாக்லேட் கலரு காரி

உன் தேக்கு உடம்பத்தாக்க
என் மீச துடிக்குதேடி !

ஹேய் !!!
[ கிட்ட நெருங்கிவாடி கர்லாகட்ட உடம்புக்காரி ]
[ வர வர வர வம்சிடக்கற ]
[ வர வர வர வம்சிடக்கற ]

பொத்தி வச்ச புயலா நீ
தங்கம் கொட்டி வச்ச வயலா நீ
ஆக்கி வச்ச பிரியாணி
என்னை தூக்கிப்போட வரியா நீ
சாத்தி வச்ச கதவா நீ
உள்ள ஊத்தி வச்ச மதுவா நீ
சேத்து வச்ச பணமா நீ
ஒன்ன என்னப்போரேன் கொடுடா நீ
தெப்பக்குளத்துல முன்கிகுளிக்கய்யில்
சொட்டசொட்ட மீனு சாஞ்சிருச்சே
கட்ட ஏறும்போன்னு ஒன்ன கடிக்கையில்
சக்கர நோயினில் செத்துருச்சே

ஸ்லேடு முதுகுக்காரி….iii !
வரவரவர வம்சிடக்கற …ஆ !

[ஸ்லேடு முதுகுக்காரி]

ஆண் …பக்காம் போருந்திபோடா
லேக்காங்கம்மா …லேகாங்கோய்யா
‘என்ன ??’
பக்கம் போருந்திபோடா
லேக்காங்கம்மா …லேகாங்கோய்யா
தொட்டபெட்டா வேணுமுன்ன
குட்டிப்போரேன் கூட வாடி
கீத்துகொட்ட போதுமுன்ன
கூத்துகட்ட நானும் ரெடி
ஸ்லாட்டு முதுகுக்காரி
சொசொலடே கலரு காரி
உன் தேக்கு உடம்பத்தாக்க
என் மீச துடிக்குதேடி !

சொல்லிவிட்ட மெயிலா நீ
என்னை முட்ட வந்த முயாலா நீ
முகத்தில மருதாணி
இப்போ வைக்க போறேன் ரெடியா நீ
ஹேய் !!!
சுட்டெரிக்கும் பகலா நீ
என்னை சொக்குவைக்கும் இரவா நீ
எந்திரிச்சி மெதுவா நீ
எலே தாண்டி வரும் கலைவாணி
வங்கக்கடலிலே வந்த புயல்சின்னம்
பட்டினகரையா தாண்டிடுச்சு
நேத்திக்கடளிலே வந்த புயல்சின்னம்
வலை இடி சத்தம் பொங்கிருச்சு

ஸ்லேடு முதுகுக்காரி….iii !
வரவரவர வம்சிடக்கற …ஆ !
[ஸ்லேடு முதுகுக்காரி]
ஹேய் !!!

[கிட்ட நெருங்கிவாடி கர்லாகட்ட உடம்புக்காரி ]

[ வர வர வர வம்சிடக்கற ]
[ வர வர வர வம்சிடக்கற ]

hOi…..haaa..!!!!
hOi…..haaa..!!!!

varavaravara vamsitakkara
garegaregare gamsitakkara
thalathalathala thamsitakkara
varaa varaa varaa..
varavaravara vamsitakkara
garegaregare gamsitakkara
thalathalathala thamsitakkara
varaa varaa varaa..

hei !!!
kitta nerungivaadi karlaakatta odambukkaari
pattaa ezhudhithaadi
panjaamrudham thattil thaadi
doddabettaa vaeNumunna
kuttippOraen kooda vaadi
keeththukotta pOdhumunna
kooththukatta naanum ready
slate-u mudhugukkaari
chocholate colour-u kkaari
un thaekku udambaththaakka
en meesa thudikkudhaedi !

hei !!!
kitta nerungivaadaa karlaakatta odambukkaara
pattaa ezhudhithaadaa
panjaamrudham thattla thaadaa
doddabettaa naanum vaaraen
uppu moottai thookkippOdaa
keeththukotta pOdhumadaa
kooththukatta koodavaadaa
slate-u mudhugukkaaraa
chocholate colour-u kkaara
un thaekku odambaththaakka
en aasa thudikkudhaedaa !

varavaravara vamsitakkara
garegaregare gamsitakkara
thalathalathala thamsitakkara
varaa varaa varaa..
varavaravara vamsitakkara
garegaregare gamsitakkara
thalathalathala thamsitakkara
varaa varaa varaa..

poththi vachcha puyalaa nee
thangam kotti vachcha vayalaa nee
aakki vachcha biriyaani
ennai thookkippOda variyaa nee
saaththi vachcha kadhavaa nee
uLLa ooththi vachcha madhuvaa nee
saeththu vachcha paNamaa nee
onna eNNappOraen kodudaa nee
theppakkuLaththula mungikuLikkayyil
sottasotta meenu saanjiruchchae
katta erumboNNu onna kadikkayil
sakkara nOyinil seththuruchchae

slate-u mudhugukkaaraa….ah!
varavaravara vamsitakkara…aaa

slate-u mudhugukkaari
summa thaekku colour-u kkaari
un thaekku udambaththaakka
andha meesa thudikkudhaedi !

aaaann…pakkaam porundhipOdaa
laekkaangamma…laekaangoyyaa
‘enna ??’
pakkaam porundhipOdaa
laekkaangamma…laekaangoyyaa
doddabettaa vaeNumunna
kuttippOraen kooda vaadi
keeththukotta pOdhumunna
kooththukatta naanum ready
slate-u mudhugukkaari
chocholate colour-u kkaari
un thaekku udambaththaakka
en meesa thudikkudhaedi !

sollivitta mail-laa nee
ennai mutta vandha muyaalaa nee
mugaththila marudhaani
ippO vaikkap pOraen readyaa nee
hei !!!
sutterikkum pagalaa nee
ennai sokkuvaikkum iravaa..a nee
endhirichchi medhuvaa nee
elae thaandi varum kaLavaani
vangakkadalilae vandha puyalchinnam
pattinakaraiyya thaandidhuchchu
neththikkadalilae vandha puyalchinnam
vaLai-idi saththam pongiruchchu

slate-u mudhugukkaari….iii !
varavaravara vamsitakkara…aaa !

slate-u mudhugukkaari
chocholate colour-u kkaari
un thaekku udambaththaakki
en meesa thudikkudhaedi !

hei !!!
kitta nerungivaadaa karlaakatta odambukkaaraa
orrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaah !
pattaa ezhudhithaadaa
panjaamrudham thattla thaadaa
orrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaah !
doddabettaa naanum vaaraen
uppu moottai thookkippOdaa
orrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaah !
keeththukotta pOdhumadaa
kooththukatta koodavaadaa
slate-u mudhugukkaaraa
chocholate colour-u kkaara
un thaekku odambaththaakka
en aasa thudikkudhaedaa !

varavaravara vamsitakkara
garegaregare gamsitakkara
thalathalathala thamsitakkara
varaa varaa varaa..
varavaravara vamsitakkara
garegaregare gamsitakkara
thalathalathala thamsitakkara
varaa varaa varaa..