மேகம் கொட்டட்டும் ~ எனக்குள் ஒருவன்

27 2012

மேகம் கொட்டட்டும் ஆட்டம் உண்டு
மின்னல் வெட்டட்டும் பாட்டும் உண்டு
ராகங்கள் தீராது பாடாமல் போகாது வானம்பாடி ஓயாது

(மேகம் )

எந்தன் பாடல் கேட்டு இடி இன்று கைத்தட்டும்
தடை ஒன்றும் இல்லை மழை வந்து கேட்கட்டும்
நிஜமழையை இசைமழையால் நனைத்திடுவோம் நாங்கள்
குளிரெடுத்தால் வானத்திற்கே குடைகொடுங்கள் நீங்கள்

பாட்டுக்கள் வான்வரை கேட்குமே என் ஆட்டத்தில் மின்னலும் தோற்குமே
மழை சிந்தும் நீரும் தேனே

(மேகம் )

மழை வந்ததாலே இசை நின்று போகுமா
புயல் வந்ததாலே அலை என்ன ஓயுமா
ராகங்களால் தீபங்களை ஏற்றிவைத்தான் டான்சேன்
ராகங்களால் மேகங்களை நான் நிறுத்திவைப்பேன் என்பேன்
ரசிகனின் ஆர்வத்தைப் பார்க்கிறேன் உங்கள் பாதத்தில் என்தலை சாய்க்கிறேன்
இசை எந்தன் ஜீவன் என்பேனே

லாலா லல்லல்லா லாலாலாலா (2)