நெஞ்சத்தை அள்ளி கொஞ்சம் – காதலிக்க நேரமில்லை

07 2012

நெஞ்சத்தை அள்ளி கொஞ்சம் தா தா தா
நீரோட்டம் போலே இங்கே வா வா வா
நினைக்கும் பொழுதே இனிக்கும் கனியே
சிரிக்கும் சிலையே வா

[ நெஞ்சத்தை ]

என்றென்றும் சொந்தமில்லையோ
என் நெஞ்சம் உன்னதில்லையோ
ஒன்றென்று வந்ததல்லவோ
இன்னொன்று எங்கு வருமோ
உடலில் நீயும் உயிரில் நானும்
படரும் கொடியல்லவோ

நெஞ்சத்தை அள்ளி கொஞ்சம் தா தா தா
நீரோட்டம் போலே இங்கே வா வா வா
நினைக்கும் பொழுதே இனிக்கும் கனியே
சிரிக்கும் சிலையே வா

வா என்று சொல்லும் முன்னமே
சம்மதம் அங்கு வருமே
தா என்று கேட்கும் முன்னமே
தேன் இதழ் கொஞ்ச வருமே
மணக்கும் பூவில் தெளிக்கும் தேனை
சுவைக்க தடையுமுண்டோ
[ நெஞ்சத்தை ]

English
Nenjathai Alli Konjam Thaa Thaa Thaa
Neerottam Polae Ingae Vaa Vaa Vaa
Ninaikkum Pozhudhae Inikkum Kaniyae
Sirikkum Silayae Vaa

Nenjathai Alli Konjam Thaa Thaa Thaa
Neerottam Polae Ingae Vaa Vaa Vaa
Ninaikkum Pozhudhae Inikkum Kaniyae
Sirikkum Silayae Vaa

Endrendrum Sondhamillayo
En Nenjam Unnadhillayo
Ondrendru Vandhadhallavo
Innondru Engu Varumo
Udalil Neeyum Uyiril Naanum
Padarum Kodiyallavo

Nenjathai Alli Konjam Thaa Thaa Thaa
Neerottam Polae Ingae Vaa Vaa Vaa
Ninaikkum Pozhudhae Inikkum Kaniyae
Sirikkum Silayae Vaa

Vaa Endru Sollum Munnamae
Sammadham Angu Varumae
Thaa Endru Kaetkum Munnamae
Thaen Idhazh Konja Varumae
Manakkum Poovil Thelikkum Thaenai
Suvaikka Thadaiyumundo

Nenjathai Alli Konjam Thaa Thaa
Neerottam Polae Ingae Vaa Vaa
Ninaikkum Pozhudhae Inikkum Kaniyae
Sirikkum Silayae Vaa