வெண்மதி வெண்மதியே நில்லு ~ மின்னலே

02 2012

வெண்மதி வெண்மதியே நில்லு , நீ வானுக்கும் மேகத்துக்கும் சொல்லு .
வெண்மதி வெண்மதியே நில்லு , நீ வானுக்கும் மேகத்துக்கும் சொல்லு .
வானம்தான் உன்னுடைய இஷ்டம் என்றால் , மேகத்துக்கு இல்லை ஒரு நஷ்டம் .
உன்னை இன்றோடு நான் மறப்பேனே நான் மறப்பேனே .
உன்னாலே நெஞ்சில் பூத்த காதல் மேலும் மேலும் துன்பம் துன்பம் வேண்டாம் .

( வெண்மதி ..துன்பம் வேண்டாம் )

அஞ்சு நாள் வரை அவள் பொழிந்தது , ஆசையில் மழை அதில் நனைந்தது .
நூறு ஜென்மங்கள் நினைவினில் இருக்கும் ,
ஆறு போல் இந்த நாள் வரை உயிர் உருகியே அந்த நாள் சுகம் ,
அதை நினைக்கையில் ரத்த நாடிகள் ராத்திரி வெடிக்கும் .
ஒரு நிமிஷம் கூட என்னை பிரியவில்லை , விவரம் ஏதும் அவள் அறியவில்லை .
என்னை இருந்து போதும் அவள் என்னதில்லையே , மறந்து போ என் மனமே .

( வெண்மதி ..துன்பம் வேண்டாம் )

ஜன்னலின் வழி வந்து விழுந்தது
மின்னலின் ஒழி அதில் தெரிந்தது
அழகு தேவதை அதிசய முகமே
ஆஹாஹா
தீப்பொறி என இரு விழிகளும்
தீக்குச்சி என எனை உறசிட
கோடிப் பூக்களாய் மலர்ந்தது மனமே
அவள் அழகைப் பாட ஒரு மொழியில்லை
அலர்ந்து பார்க்கப் பல விழியில்லை
என்ன இருந்தபோதும் அவள் எனதில்லையே
மறந்துபோ என் மனமே

லல்ல ஹாய் லாஹி லாஹி …
உன்னை இன்றோடு நான் மறப்பேனே நான் மறப்பேனே
உன்னாலே நெஞ்சில் பூத்த காதல் மேலும் மேலும் துன்பம் துன்பம் வேண்டாம்

Maddy Maddy ( English Version ) ~ Minnale

22 2011

Maddy… Maddy….. oh oh Maddy ……..
Maddy… Maddy….. oh oh Maddy ……..

This guy’s on some fire,
Object of desire,
Never in the sack,
And off the beaten track,
Hey, watch way up one jot,
He’s really kick-ass hot,
Hey, watch way up one jot,
He’s really kick-ass hot,

Oho, Maddy, Maddy, oh oh Maddy,
Oho, Maddy, Maddy, oh oh Maddy, (go dude)
Maddy, Maddy, oh oh Maddy,
Give it away now,
Maddy, Maddy, oh oh Maddy,
Give it away, give it away now,
Give it away now,

Maddy Maddy … Oh oh Maddy

14 2011

Maddy… Maddy….. oh oh Maddy ……..
Maddy… Maddy….. oh oh Maddy ……..

This guy’s on some fire,
Object of desire,
Never in the sack,
And off the beaten track,
Hey, watch way up one jot,
He’s really kick-ass hot,
Hey, watch way up one jot,
He’s really kick-ass hot,

Oho, Maddy, Maddy, oh oh Maddy,
Oho, Maddy, Maddy, oh oh Maddy, (go dude)
Maddy, Maddy, oh oh Maddy,
Give it away now,
Maddy, Maddy, oh oh Maddy,
Give it away, give it away now,
Give it away now,