தேவாம்ருதம் ஜீவாம்ருதம் பெண் தான் ~ மூன்று முகம்

20 2013

தேவாம்ருதம் ஜீவாம்ருதம்
பெண் தான்
சந்திரோதயம் சூர்யோதயம்
கண் தான்

துறவறம் என்ன சுக தரும்
என்றும் பெண்ணோடு கொஞ்சுங்கள்
உண்டாகும் பேரின்பம்

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா
டிஸ்கோ தீவானா
தீவானா
டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா
டிஸ்கோ தீவானா

[தேவாம்ருதம் ..]

[துறவறம் ..]

[டிஸ்கோ ராமா ..]

இஹம் பரம்
சுகம் ஆகலாம்
இதழ் தரும்
இனிய மதுவில்
ஜெபம் தவம்
இனி ஏதடி
மனம் தினம்
உனது மடியில்
இதைவிடவா இன்பலோகம்
இதுவல்லவா ராஜயோகம்
இதைவிடவா இன்பலோகம்
இதுவல்லவா ராஜயோகம்
உற்ச்சாகம் உல்லாசம்
உண்டாகும் பெண்ணாலே தான்

[தேவாம்ருதம் ..]

everybody

[டிஸ்கோ ராமா …]
ஷபரிப பா
ப ப ப
லல்ல்லாலால்லல

தளர் நடை
தடுமாறுதே
தளிர் இடை
தழுவ தழுவ
தணல் சுடும்
நிலை ஆனதே
விரல் நகம்
பதிய பதிய
மனநிலையை மாற்றி வைத்தாய்
புதுக் கனலை ஏற்றி வைத்தாய்
மனநிலையை மாற்றி வைத்தாய்
புதுக் கனலை ஏற்றி வைத்தாய்
தொட்டாலும் பட்டாலும்
மின்சாரம் பாய்கின்றதே

[தேவாம்ருதம் ..]

துறவறம் என்ன
சுக தரும்
என்றும்
பெண்ணோடு கொஞ்சுங்கள்
உண்டாகும் பேரின்பம்

come on

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா
டிஸ்கோ தீவானா
தீவானா
டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா
டிஸ்கோ தீவானா
தீவானா
டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா
டிஸ்கோ தீவானா
தீவானா
டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா
டிஸ்கோ தீவானா

English
devaamrudham jeevaamrudham
pen dhaan
chandrodhayam sooryodhayam
kan dhaan

thuravaram enna
suga tharum
endrum
pennodu konjungal
undaagum paerinbam

disco raama disco krishna
disco diwaana
diwaana
disco raama disco krishna
disco diwaana

devaamrudham jeevaamrudham
pen dhaan
chandrodhayam sooryodhayam
kan dhaan

thuravaram enna
suga tharum
endrum
pennodu konjungal
undaagum paerinbam

disco raama disco krishna
disco diwaana
diwaana
disco raama disco krishna
disco diwaana

iham param
sugam aagalaam
idhazh tharum
iniya madhuvil
japam thavam
ini yaedhadi
manam dhinam
unadhu madiyil
idhaividavaa inbalogam
idhuvallavaa raajayogam
idhaividavaa inbalogam
idhuvallavaa raajayogam
urchchaagam ullaasam
undaagum pennaalae dhaaaan

devaamrudham jeevaamrudham
pen dhaan
chandrodhayam sooryodhayam
kan dhaan

everybody

disco raama disco krishna
disco diwaana
diwaana
disco raama disco krishna
disco diwaana

shabariba baa
pa pa pa
lalllaalaallala

thalar nadai
thadumaarudhae
thalir idai
thazhuva thazhuva
thanal sudum
nilai aanadhae
viral nagam
padhiya padhiya
mananilaiyai maattri vaiththaai
pudhuk kanalai aettri vaiththaai
mananilaiyai maattri vaiththaai
pudhuk kanalai aettri vaiththaai
thottaalum pattaalum
minsaaram paaigindradhae

devaamrudham jeevaamrudham
pen dhaan
chandrodhayam sooryodhayam
kan dhaan

thuravaram enna
suga tharum
endrum
pennodu konjungal
undaagum paerinbam

come on

disco raama disco krishna
disco diwaana
diwaana
disco raama disco krishna
disco diwaana
diwaana
disco raama disco krishna
disco diwaana
diwaana
disco raama disco krishna
disco diwaana