என்னோடு வா ~ நீதானே என் பொன்வசந்தம்

04 2012

என்னோடு வா வா என்று சொல்ல மாட்டேன்
உன்னை விட்டு வேறு எங்கும் போக மாட்டேன் ..

என்னோடு வா வா என்று சொல்ல மாட்டேன்
உன்னை விட்டு வேறு எங்கும் போக மாட்டேன் ..

செல்ல சண்டை போடுகிறாய்
தள்ளி நின்று தேடுகிறாய்
எ எ எ அன்பே என்னை தண்டிக்க
உன் புன்னகையில் மன்னிக்க உனக்கு உரிமை இல்லையா ?

என்னோடு வா வா என்று சொல்ல மாட்டேன்
உன்னை விட்டு வேறு எங்கும் போக மாட்டேன் ..

என்னோடு … வா வா என்று ..
சொல்ல மாட்டேன் .. போக மாட்டேன் ..

கன்னம் தொடும் கூந்தல் ஒதுக்க
நீ செய்வதும் என்னை கொஞ்சம் பார்கதானடி
கண்ணை மூடி தூங்குவதை போல்
நீ நடிப்பது எந்தன் குரல் கேட்கதானடி

இன்னும் என்ன சந்தேகம் என்னை இனி எந்நாளும்
தீயாக பார்காதடி
செல்ல பிள்ளை போல நீ அடம்பிடிப்பதை என்ன சொல்ல
என்னை விட யாரும் இல்லை அன்பு செய்து உன்னை வெல்ல
சண்டை போட்ட நாட்களைத்தான் எண்ணி செல்ல
கேட்டுகொண்டால் கழுக்கும் பயந்து நடுகும்

என்னோடு வா வா என்று சொல்ல மாட்டேன்
உன்னை விட்டு வேறு எங்கும் போக மாட்டேன் ..

என்னோடு … வா வா என்று ..

சொல்ல மாட்டேன் .. போக மாட்டேன் ..

காதலுக்கு இலக்கணமே தன்னால் வரும்
சின்ன சின்ன தலைகணமே
காதல் அதை போருக்கனுமே இல்லையெனில்
கட்டி வைத்து உதைகனுமே
உன்னுடைய கையாலே தண்டனையை தந்தாலே
என் நெஞ்சம் கொண்டாடுமே
கன்னத்தில் அடிக்குமடி .. முத்தத்தாலே வேண்டும்மடி ..
மத்ததெல்லாம் உன்னுடைய இதழ்களின் இஷ்டப்படி ..
எந்த தேசம் போனபோதும் என்னுடைய சொந்த தேசம்
உனது இதயம் தானே ..

என்னோடு வா வா என்று சொல்ல மாட்டேன்
உன்னை விட்டு வேறு எங்கும் போக மாட்டேன் ..

சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது ~ நீதானே என் பொன்வசந்தம்

04 2012

சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது
சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது
அடடா ஹே ..
சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது
அடடா ஹே ..ஹே ..
சேர்ந்து சேர்ந்து நிழல் போகும் போது
அடடா ஹே ஹே ஹே ..
விழியோடு . .விழி பேச
விரலோடு ..விரல் பேச
அடடா வேறு என்ன பேச
சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது
அடடா ஹே ..
சேர்ந்து சேர்ந்து நிழல் போகும் போது
அடடா ஹே ஹே ..
ஹே ஹே ஹே ..
என் தாயை போல ஒரு பெண்ணை தேடி
உன்னை கண்டு கொண்டேன் ..
ஒ .. என் தந்தை தோழன் , ஒன்றான ஆணை
நான் கண்டு கொண்டேன் ..
அழகான உந்தன் மாகோலம் ..
அதை கேட்கும் எந்தன் வாசல் ..
காலம் வந்து வந்து கோலமிடும் ..
உன் கண்ணை பார்த்தாலே .. முன் ஜென்மம் போவேனே ..
அங்கே நீயும் நானும் நாம் ..

[சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது ]

கை வீசி காற்றில் , நீ பேசும் அழகில் ,
மெய்யாகும் பொய்யும் ..
என் மார்பில் வீசும் , உன் கூந்தல் வாசம் ,
ஏதேதோ செய்யும் ..
என் வீட்டில் வரும் உன் பாதம் .. எந்நாளும் இது போதும் ..
இன்னும் இன்னும் என்ன தொலை தூரத்தில் ..
ஆள் யாரும் பார்க்காமல் தடயங்கள் இல்லாமல் ..
அன்பால் உன்னை நானும் கொள்வேன் ..

[சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது ]
விழியோடு விழி பேச
விரலோடு விரல் பேச
அடடா வேறு என்ன பேச
சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது
அடடா ஹே ..
சேர்ந்து சேர்ந்து நிழல் போகும் போது
அடடா ஹே ஹே ஹே ..