இளமை இதோ இதோ ~ சகலகலா வல்லவன்

04 2012


Tamil
ஹாய் எவர்ய்போடி விஷ் யு எ ஹாப்பி நியூ இயர் …….
இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ
காலேஜ் டீன் ஏஜ் பெண்கள் எல்லோர்க்கும் என் மீது கண்கள்
இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ
வாலிபத்தில் மன்மதன் லீலைகளில் மன்னவன்
ராத்திரியில் சந்திரன் ரசிகைகளின் இந்திரன்
நான் ஆடும் ஆட்டம் பாருங்கள் நிகர் ஏது கூறுங்கள்
நான் பாடும் பாட்டைக் கேளுங்கள் கைத்தாளம் போடுங்கள்
ஊர் போற்றவே பேர் வாங்குவேன் நான் தான் சகலகலா வல்லவன் ….

………….இளமை இதோ இதோ …………….

ஹிந்தியிலும் பாடுவேன் ல ..ல ..லாலா ..வெற்றி நடை போடுவேன் ல ..ல ..லாலா
ஏக துஜே கேலியே …ல ..ல..லாலா … ஈண்டி நீ பாதியே ல ..ல ..லாலா
எனக்காக ஏக்கம் என்னம்மா களத்தூரின் கண்ணம்மா
உனக்காக வாழும் மாமன் தான் கல்யாண ராமன் தான்
நாள் தோறும்தான் ஆள் மாறுவேன் நான் தான் சகலகலா வல்லவன் ..

……………இளமை இதோ இதோ …………….

கம்பெடுத்து ஆடுவேன் ல .. ல ..லாலா ..
கத்தி சண்டை போடுவேன் ல ..ல ..லாலா ..
குத்துவதில் சூரன் நான் ல ..ல ..லாலா ..
குஸ்திகளில் வீரன் நான் ல ..ல ..லாலா ..
என்னை யாரும் எதிர்த்தால் ஆகாது அது தானே கூடாது
என்னை வெல்ல யாரும் கிடையாது எதிர்கின்ற ஆளேது
யார் காதிலும் பூ சுற்றுவேன் நான் தான் சகலகலா வல்லவன்

……………இளமை இதோ இதோ ………………..