கோடான கோடி ~ சரோஜா

20 2011

கோடான கோடி அதில் குளிப்போம் விளையாடி
குஷியாகும் பாடி அட இது போல் வருமாடி
ஒய்யாரி
எஹ் அசந்து புடி
சிங்காரி
நீ அழுத்தி புடி
ஓடிஎதி
தூக்கி புடி இனி ரூட்ட கொஞ்சம் மாத்து

[கோடான …]
குத்தாலத்து ஊத காத்து கூத்தாடுது நேரம் பார்த்து

இப்போ சுதி ஏறுது தன்னாலே

அம்மாடி உன் ஆட்டம் பார்த்து நான் ஆடுவேன் கூட சேர்ந்து
இப்போ வழி மாறுது உன்னாலே

ஏதோ தோணுது எதுவோ நோகுது உன்ன பார்த்ததாலே
உள்ளே இருப்பது வெளியே சிரிக்குது உன்ன செர்ந்ததலே

விடாது இந்த மோகம் வேகம்
தொடாம தொட்டு சேரும்
தடால் தடால் நு அடிக்கிற மனசு
வொவால் நு மேல பாயும்
வராதது வந்தாச்சுட கொண்டலம் இனி நம்ம நேரம் தானே

துட்டாலே நீ கட்டி போடு
தூங்காம தான் கான பாடு
விட்டால் இது வித வித விளையாட்டு

எப்போதுமே யோகம் தாண்ட
இதுக்கு ஒரு யோசனை ஏன்டா
எப்போ சுகம் தொட்ட விடுமாட

காலம் மாறுது கணக்கில் ஏறுது
இஷ்டம் போல வாழ
கூடம் கூடுது ஆட்டம் போடுது
இனிமே நல்ல நாலு

பொன்னால மாலை எப்போதும் போடு
நம்மோட வாழ்வு டாப்பு
உண்டானதெல்லாம் கொண்டாடவேண்டும்
வித்த கொஞ்சம் காப்பு
எல்லாருக்கும் நல்லாருக்கும் புல்லறுக்கும் இனி நம்ம நேரம் தானே …

[கோடான …]