ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி ~ சிவா மனசுல சக்தி

28 2012

ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி
உடையாமல் மோதி கொண்டால் காதல்
ஒரு சொல் சில மௌனங்கள்
பேசாமல் பேசி கொண்டால் காதல்
கண்கள் இரண்டில் காதல் வந்தால் ஒ
கண்ணீர் மட்டும் துணை ஆகுமே

[ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி ..]

திமிருக்கு மறு பெயர் நீதானே
தினம் தினம் உன்னால் இறந்தேனே
மறந்திட மட்டும் மறந்தேனே

தீ என புரிந்தும் அடி நானே
திரும்பவும் உன்னை தொட வந்தேனே
தெரிந்தே சுகமாய் எறிந்தேனே

கடும் விழதினை எடுத்து குடித்தாலும்
அடி கொஞ்சம் நேரம் கழித்தே உயிர் போகும்
இந்த காதலிலே உடனே உயிர் போகும்
காதல் என்றால் பெண்ணே சித்ரவதை தான்

[ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி …]

உன் முகம் பார்த்தே நான் எழுவேன்
உன் குரல் கேட்டல் நான் அறிவேன்
உன் நிழல் உடனே நான் வருவேன்

புன்னகை செய்தால் உயிர் வாழ்வேன்
புரகநிதால் நான் என்னவென்
பெண்ணே எங்கே நான் போவேன்

உன் உதடுக்குள் இருக்கும் ஒரு வார்த்தை
சொல்லி விட்டால் தொடங்கும் என் வாழ்கை
மௌனத்தில் இருக்கும் என்ன வரிகள்
காதல் என்றால் பெண்ணே சாதல் என்று சொல்ல

[ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி ..]