பாட்டும் நானே பாவமும் நானே ~ திருவிளையாடல்

17 2013

பாட்டும் நானே பாவமும் நானே
பாட்டும் நானே பாவமும் நானே
பாடும் உன்னை நான் பாடவைதேனே
பாட்டும் நானே பாவமும் நானே
பாடும் உன்னை நான் பாடவைதேனே
பாட்டும் நானே பாவமும் நானே

கூத்தும் இசையும் கூத்தின் முறையும்
காடும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ
கூத்தும் இசையும் கூத்தின் முறையும்
காடும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ

பாட்டும் நானே பாவமும் நானே
பாடும் உன்னை நான் பாடவைதேனே
பாட்டும் நானே பாவமும் நானே

அசையும் பொருளில் இசையும் நானே
ஆடும் கலையின் நாயகன் நானே
அசையும் பொருளில் இசையும் நானே
ஆடும் கலையின் நாயகன் நானே
எதிலும் இயங்கும் இயக்கமும் நானே
எதிலும் இயங்கும் இயக்கமும் நானே
என்னிசை நின்றால் அடங்கும் உலகே ..

நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே
நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே
அறிவாய் மனிதா உன் ஆணவம் பெரிதா
நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே
அறிவாய் மனிதா உன் ஆணவம் பெரிதா

ஆடவா என்னோடு பாடவந்தவனின்
பாடும் வாயை இனி மூட வந்ததொரு

பாட்டும் நானே பாவமும் நானே
பாட்டும் நானே பாவமும் நானே
பாடும் உன்னை நான் பாடவைதேனே
பாட்டும் நானே பாவமும் நானே

English
Paattum Naane Baavamum Naane
Paattum Naane Baavamum Naane
Paadum Unai Naan Paadavaithene
Paattum Naane Baavamum Naane
Paadum Unai Naan Paadavaithene
Paattum Naane Baavamum Naane..

Koothum Isaiyum Koothin Muraiyum
Kaatum Ennidam Kathai Solla Vanthaayo
Koothum Isaiyum Koothin Muraiyum
Kaatum Ennidam Kathai Solla Vanthaayo

Paattum Naane Baavamum Naane
Paadum Unai Naan Paadavaithene
Paattum Naane Baavamum Naane

Asaiyum Porulil Isaiyum Naane
Aadum Kalaiyin Naayagan Naane
Asaiyum Porulil Isaiyum Naane
Aadum Kalaiyin Naayagan Naane
Ethilum Iyangum Iyakkamum Naane
Ethilum Iyangum Iyakkamum Naane
Ennisai Nindraal Adangum Ulage..

Naan Asainthaal Asaiyum Agilamellaame
Naan Asainthaal Asaiyum Agilamellaame
Arivaai Manithaa Un Aanavam Perithaa
Naan Asainthaal Asaiyum Agilamellaame
Arivaai Manithaa Un Aanavam Perithaa

Aadavaa Ennodu Paadavanthavanin
Paadum Vaayai Ini Mooda Vanthathoru

Paattum Naane Baavamum Naane
Paattum Naane Baavamum Naane
Paadum Unai Naan Paadavaithene
Paattum Naane Baavamum Naane