அன்டார்டிகா வெண் பணியிலே ~ துப்பாக்கி

16 2012

அன்டார்டிகா வெண் பணியிலே
ஏன் சறுக்குது நெஞ்சம்
நீ பெண் மீனா பெண் டால்பினா நா
ஏன் குழம்புது கொஞ்சம்
ஹே .. நிஷா நிஷா நிஷா
ஹோ .. நிஷா நிஷா நிஷா
அடி பெண்ணே என் மனது எங்கே
ராடார் விலக்குமா
அடி என் காதல் ஆழம் என்ன
சொனார் அளக்குமா ?
அடி பெண்ணே என் மனது எங்கே
ராடார் விலக்குமா
அடி என் காதல் ஆழம் என்ன
சொனார் அளக்குமா ?

ஹே .. நிஷா நிஷா நிஷா
ஹோ .. நிஷா நிஷா நிஷா
அழகளின்திடும் கருவிகள்
செயல் இழந்திடும் அவளிடம்
அணி இலக்கணம் அசைவதை பாபேன்
அவள் உருவத்தில் குவியலில்
மலை சரிவுகள் தோற்பதால்
விழும் அருவிகள் அழுவதை பார்ப்பேன்
அவள் மேலே தேயல் வீழ்தால்
நிலா வொளியாய் மாறிபோகும்
அவள் அசைந்தால் அந்த அசைவிலும் மீசை பிறக்கும்

[அன்டார்டிகா ..]

தடா தடவென ராணுவம்
புத்தம் புது சாலையா
அதில் நுழைந்தாயடி என்னில்
இரு விழிகளும் குழம்பிட
பட படவென வெடித்திட
இருதயம் துடிதாயடி கண்ணில்
உன்னைபோலே ஒரு பெண்ணை
காண்பேனா என்று வழ்தேன்
நீ கிடைத்தால் , என் தேசம் போலே உன்னை நேசிபேன் ..

அன்டார்டிகா வெண் பணியிலே
ஏன் சறுக்குது நெஞ்சம்
நீ பெண் மீனா பெண் டால்பினா நா
ஏன் குழம்புது கொஞ்சம்
ஹே .. நிஷா நிஷா நிஷா
ஹோ .. நிஷா நிஷா நிஷா
அடி பெண்ணே என் மனது எங்கே
ராடார் விலக்குமா
அடி என் காதல் ஆழம் என்ன
சொனார் அளக்குமா ?
அடி பெண்ணே என் மனது எங்கே
ராடார் விலக்குமா
அடி என் காதல் ஆழம் என்ன
சொனார் அளக்குமா ?

வெண்ணிலவே தரையில் உதித்தாய் ~ துப்பாக்கி

16 2012

வெண்ணிலவே தரையில் உதித்தாய்
ஒரு சிரிப்பில் இதயம் பறித்தாய்
வெண்ணிலவே தரையில் உதித்தாய்
ஒரு சிரிப்பில் இதயம் பறித்தாய்
நீ எனது கனவில் வரவே எழாமல் இருக்கிறேன்
உன் சுவாசம் உயிரை தொடவே விடாமல் பிடிக்கிறேன்

வெண்ணிலவே தரையில் உதித்தாய்
ஒரு சிரிப்பில் இதயம் பறித்தாய்
நீ எனது கனவில் வரவே எழாமல் இருக்கிறேன்
உன் சுவாசம் உயிரை தொடவே விடாமல் பிடிக்கிறேன்

அழகே நீ ஓர் பூகம்பம் தானா ?
அருகே வந்தால் பூ கம்பம் தானா ?
அழகே நீ ஓர் பூகம்பம் தானா ?
அருகே வந்தால் பூ கம்பம் தானா ?
தீய நீர தீராத மயக்கம்
தீயும் நீரும் பென்னுலே இருக்கும்
மடைதிட எறிந்திடும் பெண்தேகம் அதிசயம்

வெண்ணிலவே தரையில் உதித்தாய்
ஒரு சிரிப்பில் இதயம் பறித்தாய்

ஒருநாள் கண்ணில் நீ வந்து சேர்ந்தாய்
மறுநாள் என்னை கண்டேனே புதிதாய்
விழிகள் மீனா தூண்டில்கள் என்பேன்
விழுந்தேன் பெண்ணே ஆனந்தம் கொண்டேன்
நிலவரம் கலவரம் நெஞ்சோடு மழைவரும்

வெண்ணிலவே தரையில் உதித்தாய்
ஒரு சிரிப்பில் இதயம் பறித்தாய்
நீ எனது கனவில் வரவே எழாமல் இருக்கிறேன்
உன் சுவாசம் உயிரை தொடவே விடாமல் பிடிக்கிறேன்

மெல்ல விடை கொடு ~ துப்பாக்கி

16 2012

மெல்ல விடை கொடு விடை கொடு மனமே
இந்த நினைவுகள் நினைவுகள் கணமே
தாய் மன்னே செல்கின்றோம் தூரம் தூரம்

இங்கு உறவுகள் பிரிவுகள் வருதே
சில அழகிய வலிகளும் தருதே
போகின்றோம் போகின்றோம் தூரம் தூரம்

ஒ .. எனை விட்டு செல்லும் உறவுகளே
ஒ .. உள் தொட்டு செல்லும் உணர்வுகளே

போய் வரவா ..? போய் வரவா ..?

நண்பன் முகம் நெஞ்சில் நடந்து போகும்
காதல் தென்றல் கூட கடந்து போகும்
இப்பயணத்தில் உன் நினைவுகள் நெஞ்சடைகுமே
காடு மலை செல்ல துவங்கும் போதும்
நெஞ்சில் சொந்தங்களின் நினைவு மோதும்
கை குழந்தையை அணைக்கவே .. மெய் துடிக்குமே ..
ஆயிரம் ஆயிரம் என்ன அலைகள் அலைகள் அலைகள் நெஞ்சோடு
ஆயினும் ஞாபகம் உயிர் துடிப்பாய் துடிக்கும் எங்கள் மண்ணோடு

போய் வரவா ..? போய் வரவா ..?

எங்கே மகன் என்று எவரும் கேட்க
ராணுவத்தில் என தாயும் சொல்ல
அத்தருணம் போல் போர் பாதக்கங்கள் கை கிடைக்குமா
நாடுக்கேண்ட்ரே தன்னை கொடுத்த வீரம்
ஆடை மட்டும் வந்து வீடு சேரும்
அப்பெருமை போல் இவுலகிலே வேர் இருக்குமா ?
தேசமே தேசமே என் உயிரின் உயிரின் உயிரின் தவமாகும்
போரிலே காயமே என் உடலின் உடலின் உடலின் வரமாகும்

போய் வரவா ? போய் வரவா ?

மெல்ல விடை கொடு விடை கொடு மனமே
இந்த நினைவுகள் நினைவுகள் கணமே
தாய் மன்னே செல்கின்றோம் தூரம் தூரம்

இங்கு உறவுகள் பிரிவுகள் வருதே
சில அழகிய வலிகளும் தருதே
போகின்றோம் போகின்றோம் தூரம் தூரம்

ஒ .. ஒ .. ஒ .. ஒ ஒ ஒ ..
என்னை விட்டு செல்லும் உறவுகளே
ஒ .. ஒ .. ஒ .. ஒ ஒ ஒ ..
உள் தொட்டு செல்லும் உணர்வுகளே

போய் வரவா ..? போய் Varavaa. .?.

குட்டி புலி கூட்டம் ~ துப்பாக்கி

11 2012

குட்டி புலி கூட்டம் வெட்ட வெளி ஆட்டம்
பல்லே பல்லே பட்டு தோட்டம்
சுத்தி மேக மூட்டம் லீவு விட்டா ஓட்டம்
சாலை எங்கும் சேலை தோட்டம்
[ குட்டி புலி …]
ஹே நானும் இப்போ மும்பை வாலா
நாளை முதல் 1000 வாலா
மேல போல சிக்ஸர் வாலா
சாலா சாலா சாலா சாலா
நீ பாட்டி தாத்தா பாதம் தொட்டு
ஆசை வங்கி Figurea வெட்டு
French தாடி Stylea விட்டு
போடா போடா , போடா போடா

ஏல்லே மாப்பிள அட நாட்டு பட்டு
வாழும் நாட்கள் வபிள்ள
வா வா கைபுள்ள நீ வம்பு செஞ்சு
திட்டு வாங்கு தப்பில்ல
எதை எதை உலகம் பதை பதிகிறதோ
அதை அதை மனதும் விரும்புதே
கரைகளை தீண்டும் அலைகளைப்போல
கனவுகள் தினமும் அரும்புதே
இதபிடி அதபிடி இருக்கட்டும் அடிதடி
இளமையில் கதைப்படி இறுதியில் சுகமடி

[குட்டி புலி ..]

ஐயோ நெஞ்சம்தான் அது பெண்ணை தண்டி
என்னும் எண்ணம் கொஞ்சம்தான்
பெண்ணே இன்பம்தான் அது வேண்டாம் என்று
சொல்லும் ஆண்கள் பஞ்சம்தான்
அழகிகள் உலவும் தெருவெல்லாம் திரிந்து
அதில்மிக அழகியி விரும்பலாம்
யுவதிகள் தேடி அவதிகள் கோடி
இருந்தும் அதுதான் சுகமெல்லாம்
துருதுரு துருவென இருந்திடு இருந்திடு
துருபிடிகமலே இருந்திட பணிந்திடு

[குட்டி புலி ..]

[ஹே நானும் இப்போ மும்பை வாலா ..]
English

Kutti Puli Kootam Vetta Vaeli Aatam
Balle Balle Pattu Thotam
Suthi Maega Mootam Leaveu Vitta Oatam
Saalai Engum Saelai Thottam

Kutti Puli Kootam Vetta Vaeli Aatam
Balle Balle Pattu Thotam
Suthi Maega Mootam Leaveu Vitta Oatam
Saalai Engum Saelai Thottam

Hey Naanum Ippo Mumbai Wala
Naalai Muthal 1000 Wala
Maela Pola Sixer Wala
Saala Saala, Saala Saala
Nee Paati Thatha Paatham Thotu
Aasai Vangi Figurea Vettu
French Dhadi Stylea Vittu
Poda Poda, Poda Poda

Aellae Mappila Ada Nattu Pattu
Vazhum Naatkal Vapilla
Vaa Va Gapulla Nee Vambu Senju
Thittu Vangu Thappilla
Ethai Ethai Ulagam Pathai Pathaikiradho
Athai Athai Manathum Virumbuthae
Karaigalai Theendum Alaigalaipola
Kanavugal Thinamum Arumbuthae
Ithapidi Athapidi Irukattum Adithadi
Ilamayil Kathapadi Iruthiyil sugamadi

Kutti Puli Kootam Vetta Vaeli Aatam
Balle Balle Pattu Thotam
suthi Maega Mootam Leaveu Vitta Oatam
saalai Engum saelai Thottam

Aiyo Nenjamthan Athu Pennai Thandi
Ennum Ennam Konjamthan
Pennae Inbamthan Athu Vaendam Endru
sollum Aangal Panjamthan
Azhagigal Ulavum Theruvellam Thirinthu
Athilmiga Azhagiyayi Virumbalam
Yuvathigal Thaedi Avathigal Koadi
Irunthum Athuthan sugamellam
Thuruthuru Thuruvena Irunthidu Irunthidu
Thurupidikamalae Irunthida Paninthidu

Kutti Puli Kootam Vetta Vaeli Aatam
Balle Balle Pattu Thotam
Balle Balle Pattu Thotam
suthi Maega Mootam Leaveu Vitta Oatam
saalai Engum saelai Thottam
saalai Engum saelai Thottam

Hey Naanum Ippo Mumbai Wala
Naalai Muthal 1000 Wala
Maela Pola sixer Wala
saala saala, saala saala
Nee Paati Thatha Paatham Thotu
Aasai Vangi Figurea Vettu
French Dhadi stylea Vittu
Poda Poda, Poda Poda

கூகுள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் ~ துப்பாக்கி

11 2012


Making Video

கூகுள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் உலகத்துல
இவன் போல ஒரு கிறுக்கனும் பொறந்தது இல்ல
யாஹூ யாஹூ பண்ணி பார்த்தும் இவனைபோல
எந்த கிரகதில்லும் இன்னொருத்தன் கிடைக்கவில்ல
நா Dating கேட்ட Watch’cha பார்த்து ஓகே சொனானே
Shopping கேட்டா E-Bay.Com கூட்டி போனானே
Movie கேட்டேன் Youtube போட்டு Popcorn தந்தானே
பாவமா நிக்கிறான் ஊரையே விக்கிறான்

Meet My Meet My Boy Friend
My Smart And Sexy Boy Friend
Meet My Meet My Boy Friend
My Smart And Sexy Boy Friend

கூகுள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் உலகத்துல
இவன் போல ஒரு கிறுக்கனும் பொறந்தது இல்ல
யாஹூ யாஹூ பண்ணி பார்த்தும் இவனைபோல
எந்த கிரகதில்லும் இன்னொருத்தன் கிடைக்கவில்ல
இவ Datingkaaga Dinner போன Starter நான்தானே
Shopping போக கூட்டி போன Trolly நான்தானே
Movie போன சோக Sceneil Kerchief நான்தானே
பாக்கத்தான் இப்படி ஆளுதான் அப்படி

Meet My Meet My Girl Friend
My Hot And Spicy Girl Friend
Meet My Meet My Girl Friend
So Hot And Spicy Girl Friend

Hey Johny Guys Its Intro Time
இவ யாருன்னு சொல்லுறேன் கேட்டுக்க
பஞ்சுநு நெனச்சா பஞ்சொன்னு கொடுப்பா
மூஞ்சில Helmet மாட்டிக
Hey Sugar Free, Hey Hey Hey Hey
Hey Sugar Free Pechula Inipirukku
இவ Factory ஒடம்புல கொழுபிருக்கு
சிரிப்பில்ல சிந்துள்ள கோபத்தில் Dragila
அழகுக்கு இவதான் Formula Formula

Hey Comeon Girls Ithu Intro Time
இவன் யாருன்னு இப்போ சொல்லாட
Oru Handshake செஞ்சிட பொண்ணுங்க வந்தா
Swaynu Parappan Bullet’ta
Military Cuttila Style இருக்கும்
Oru Millimeter Size’la சிரிப்பிருக்கும்
Almost ஆறடி ஊரில் யாரடி
இவன்போல் இவன்போல் குடி குடி குடி குடி

Meet My Meet My Boy Friend
My Smart And Sexy Boy Friend
Meet My Meet My Boy Friend
My Smart And Sexy Boy Friend

என் Facebook Friends யார் யார் என்று கேட்டுகொள்ள மாட்டனே
என் Status Maatha Choli என்ன தொல்ல செய்ய மாட்டனே
கிட்ட வந்து நான் பேசும்போது Twitter குள்ள முழுகிடுவன்
இச்சுனு Sweeta கணத்தில் தரண்டா
நச்சுனு Tweeta போடிடுவான்
Romance கொஞ்சம் Thriller கொஞ்சம்
காற்றில் பஞ்ச நெஞ்சம் நெஞ்சம்

அவ ஒ அவ ஒ அவ ஒ இவ ஒ
அவ Cellphone ரெண்டில்லும் Call இருக்கும்
Backup Boyfriends நாலு இருக்கும்
நெஞ்சில Jelesya வேதசிடுவ
என் வயதுக்கு Gelusil குடுத்திடுவ
பொண்ணுங்க Numbera என் போனில பார்த்தா
சத்தம் இல்லாம தூக்கிடுவா
ஓர கண்ணால Site அடிச்சல்லும்
நோக்கு வர்மத்தில் தாககிடுவா
அளவ குடிப்பா அழகா குடிப்பா
இதய துடிப்பா துடிப்பா துடிப்பா

Meet My Meet My Girl Friend
My Hot And Spicy Girl Friend
Meet My Meet My Girl Friend
My Hot And Spicy Girl Friend

கூகுள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் உலகத்துல
இவன் போல ஒரு கிறுக்கனும் பொறந்தது இல்ல
யாஹூ யாஹூ பண்ணி பார்த்தும் இவனைபோல
எந்த கிரகதில்லும் இன்னொருத்தன் கிடைக்கவில்ல
இவ Datingkaaga Dinner போன Starter நான்தானே
Shopping போக கூட்டி போன Trolly நான்தானே
Movie போன சோக Sceneil Kerchief நான்தானே
பாக்கத்தான் இப்படி ஆளுதான் அப்படி

Meet My Meet My Boy Friend
My Smart And Sexy Boy Friend
Meet My Meet My Girl Friend
My Hot And Spicy Girl Friend