அவ என்ன என்ன தேடி ~ வாரணம் ஆயிரம்

22 2011


அவ என்ன என்ன தேடி வந்த அஞ்சல
அவ நேரத பாத்து செவக்கும் செவக்கும் வெத்தல
அவ அழக சொல்ல வார்த்தை கூட பத்தல
அட இப்போ இப்போ எனக்கு வேண்டும் அஞ்சலா
அவ இல்ல இல்ல நெருப்பு தானே நெஞ்சில

( அவ என்ன என்ன )
ஒ ஒன்னு குள்ள ஒன்னா , என் நெஞ்சிக்குள்ள நின்னா
ஒ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆகா , உயிர் பிச்சி பிச்சி தின்னா
அவ ஒத்த வார்த்த சொன்ன , அது மின்னும் மின்னும் பொன்னாம்
ஒ என்ன சொல்லி ஏன்னா , அவ மக்கி போனா மன்னா
ஒ ஒன்னு குள்ள ஒன்னா , என் நெஞ்சிக்குள்ள நின்னா
ஒ என்ன சொல்லி என்ன , அவ மக்கி போனா மன்னா

அடங்க குதிரைய போலே , அட அலைஞ்சவன் நானே
ஒரு பூவா போல பூவா போல மாற்றி விட்டாலே
படுத்த தூக்கமும் இல்ல , என் கனவுல தொல்ல
அந்த சோழி போல சோழி போல புன்னகயலே
எதுவோ எங்கள சேர்த்த இருக்கு கயத்துல கோர்க்க
ஒ கன்னமுசி ஆடமொன்று ஆடி பார்த்தோமே
துணியால் கண்ணையும் கட்டி , கைய கத்துல நீட்டி
இன்னும் தேடுற அவல , தனிய எங்கே போனாலோ
தனியா எங்கே போனாலோ
தனியா எங்கே போனாலோ

( அவ என்ன என்ன )

வாழ்க ராட்டினம் தாண்ட , தினம் சுத்துது ஜோரா ,
அது மேல கீழ மேல கீழ கத்துது தொட
முதல் நாள் உச்சத்தில் இருந்தேன்
நான் பொத்துனு விழுந்தேன்
ஒரு மீனா போல மீனா போல , தரையில நெளிஞ்சேன்
யாரோ கூடவே வருவா , யாரோ பாதியில் போவார்
அது யாரு என்ன ஒன்னும் நம்ம கையில் இல்லையே …
வெளிச்சம் தந்தது ஒருத்தி , அவல இருட்டுல நிறுத்தி
ஜோரா பயந்த கெளப்பி , தனியா எங்கே போனாலோ
தனியா எங்கே போனாலோ
தனியா எங்கே போனாலோ

( அவ என்ன )
ஒ ஒன்னு குள்ள ஒன்னா , என் நெஞ்சிக்குள்ள நின்னா
ஒ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆகா , உயிர் பிச்சி பிச்சி தின்னா
அவ ஒத்த வார்த்த சொன்ன , அது மின்னும் மின்னும் பொன்னாம்
ஒ என்ன சொல்லி ஏன்னா , அவ மக்கி போனா மன்னா
ஒ ஒன்னு குள்ள ஒன்னா , என் நெஞ்சிக்குள்ள நின்னா
ஒ என்ன சொல்லி என்ன , அவ மக்கி போனா மன்னா