டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல ~ வில்லு

25 2012


டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல தடா போடா யாரும் இல்ல விளையாடுவோம உலா வில்லால …….
ஹே மைதானம் தேவ இல்ல , அம்பயரும் தேவ இல்ல , யாருக்கும் தோல்வி இல்ல வில்லால ……

ஹே கேளேன் டா மாமு இது இன்டோறு கேம் , தெரியாம நின்னா அது ரொம்ப ஷேம்
விளையாட்டு ருளு நீ மீராட்டி பௌலு, எல்லைகள் தாண்டு அது தாண்டா கோலு …..

டாடி மம்மி ..டாடி மம்மி …டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல தடா போட யாரும் இல்ல விளையாடுவோம உள்ள வில்லாடா …..!!

ஹ்ம்ம் டாக்ஸி காரன் தான் நா ஏறும் போதெல்லாம் அட மீட்டருக்கு மேல தந்து பள்ள இழிட்சானே ..
அஹ ஹ அஹ ஹ ………!!
ஓஹ்ஹோ பஸ்ல ஏறி தான் ஒரு சீட்டு கேடேனே தன் சீட்ட தானே தந்து டிரைவர் விட்டு ஓரம் நின்னானே…

ஹே அளவான உடம்புக்காரி, ஹே அளவில்லா கொழுப்பு காரி …..
ஹே அளவான உடம்புக்காரி அளவில்லா கொழுப்பு காரி இருக்குது இருக்குது வாடி உனக்கு ராத்திரி கச்சேரி ..

டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல தடா போடா யாரும் இல்ல விளையாடுவோம உலா வில்லால …….

யா யா வைர வியாபாரி என் பல்லை பார்த்தானே, நான் விற்கும் வைரம் போலி என்று தூக்கி போட்டானே
ஒ ஒ ..!! ஒ ஒ …….!!

தா தங்க வியாபாரி என் அங்கம் பரதனே , அவன் தங்கம் எல்லாம் மட்டம் என்று தொழிலை விட்டானே…
ஹே அழகான சின்ன பாப்பு, அஹ வைக்காதே எனக்கு ஆப்பு ….!!
ஹே அழகான சின்ன பாப்பு வைக்காதே எனக்கு ஆப்பு ….!!
கொப்பும் கொலையாய் இருக்குற உனக்கு நான் தான் டி மாப்பு …….!!

டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல தடா போடா யாரும் இல்ல விளையாடுவோம உலா வில்லால ……. அஹ அஹ அஹ அஹ அஹ ….!!