உனைப் பாடும் தொழில் இன்றி ~ TMS

19 2012

உனைப் பாடும் தொழில் இன்றி வேறு இல்லை

உனைப் பாடும் தொழில் இன்றி வேறு இல்லை
எனை காக்க உனையின்றி யாருமில்லை

(உனைப் பாடும் … )
முருகா … முருகா

கற்பனையில் வருகின்ற சொற்பதமே
அன்பு … கருணையில் உருவான அற்புதமே (2)

சிற்பச் சிலையாக நிற்பவனே (2)

வெள்ளை … திருநீறில் அருளான விற்பனனே
முருகா … முருகா

உனைப் பாடும் தொழில் இன்றி வேறு இல்லை
எனை காக்க உனையின்றி யாருமில்லை
முருகா … முருகா

அமுதம் இருக்கின்ற பொற்குடமே
இயற்கை … அழகு வழிகின்ற எழில் வனமே (2)

குமுத இதழ் விரிந்த பூச்சரமே (2)

உந்தன் … குறுநகை தமிழுக்கு திருவரமே
முருகா … முருகா

உனைப் பாடும் தொழில் இன்றி வேறு இல்லை
எனை காக்க உனையின்றி யாருமில்லை
உனைப் பாடும் தொழில் இன்றி வேறு இல்லை
எனை காக்க உனையின்றி யாருமில்லை

முருகா … முருகா.

உள்ளம் உருகுதய்யா ~ TMS

19 2012

உள்ளம் உருகுதய்யா

உள்ளம் உருகுதய்யா … முருகா
உன்னடி காண்கையிலே (2)

அள்ளி அணைத்திடவே (3)
எனக்குள் … ஆசை பெருகுதப்பா
முருகா … உள்ளம் உருகுதய்யா

பாடிப் பரவசமாய் உன்னையே
பார்த்திடத் தோணுதய்யா (3)
ஆடும் மயிலேறி (3)

முருகா … ஓடி வருவாயப்பா

உள்ளம் உருகுதய்யா … முருகா
உன்னடி காண்கையிலே
அள்ளி அணைத்திடவே
எனக்குள் ஆசை பெருகுதப்பா

முருகா … உள்ளம் உருகுதய்யா
பாசம் அகன்றதய்யா … பந்த
பாசம் அகன்றதய்யா
உந்தன் மேல் … நேசம் வளர்ந்ததய்யா
ஈசன் திருமகனே (3)

எந்தன் … ஈனம் மறைந்ததப்பா
உள்ளம் உருகுதய்யா
ஆறு திருமுகமும் (2)

அருளை … வாரி வழங்குதய்யா
ஆறு திருமுகமும்
உன் அருளை … வாரி வழங்குதய்யா
வீர மிகுந் தோளும் (2)
கடம்பும் … வெற்றி முழக்குதப்பா
உள்ளம் உருகுதய்யா
கண்கண்ட தெய்வமய்யா (2)
நீ இந்தக் கலியுக வரதனய்யா
கண்கண்ட தெய்வம் ஐயா
நீ இந்த கலியுக வரதனய்யா
பாவி என்றிகழாமல் (2)
எனக்குன் … பதமலர் தருவாயப்பா
உள்ளம் உருகுதய்யா … முருகா
உன்னடி காண்கையிலே
அள்ளி அணைத்திடவே
எனக்குள் ஆசை பெருகுதப்பா
முருகா … உள்ளம் உருகுதய்யா

உள்ளம் உருகுதய்யா … உள்ளம் உருகுதய்யா.

எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் ~ TMS

18 2012

எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் கந்தன் குரலே
எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் கந்தன் குரலே

இன்பம் தந்து காப்பதெல்லாம் கந்தன் அருளே
எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் கந்தன் குரலே

இன்பம் தந்து காப்பதெல்லாம் கந்தன் அருளே
எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் கந்தன் குரலே

ஊருக்கு ஊர் போவேன் தினம் தினமே
அங்கு உட்கார்ந்து பாடுவது கந்தன் புகழே (2)

நாளுக்கு நாள் மாறும் நாகரீகமே (2)
அதில் … நான் என்றும் மாறாத தனி இனமே

எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் கந்தன் குரலே
கன்னித்தமிழ் பாடுவது புது சுகமே
அதில் காண்பதெல்லாம் கந்தன் கவி நயமே (2)

என்னையே தந்துவிட்டேன் கந்தனிடமே (2)
அவன் என்ன செய்தாலும் எனக்கு சம்மதமே
எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் கந்தன் குரலே
இன்பம் தந்து காப்பதெல்லாம் கந்தன் அருளே

எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் கந்தன் குரலே

முருகனைக் கூப்பிட்டு முறையிட்ட பேருக்கு ~ TMS

17 2012

(முருகனைக் கூப்பிட்டு முறையிட்ட பேருக்கு
முற்றியும் வினை தீருமே)

முருகனைக் கூப்பிட்டு …

(முருகனைக் கூப்பிட்டு … )

உடல் பற்றியப் பிணி ஆறுமே
வாழ்க்கை முற்றிலுமே நலம் பெற்று இனிதுர
மெத்த இன்பம் சேருமே

அப்பன் முருகனைக் கூப்பிட்டு …

குமரனைக் கும்பிட்டுக் கொண்டாடுவோருக்கு (3)

குமரனைக் கும்பிட்டுக் கொண்டாடுவோருக்கு
குறைகள் யாவும் போகுமே
அவர் குடும்பம் தழைத்தோங்குமே (2)

சூர சமர வேலாயுதம் பக்கத் துணை கொண்டால்
சகல பயம் நீங்குமே

ஐயன் முருகனைக் கூப்பிட்டு …

அறுமுகனை வேண்டி ஆராதனை செய்தால்
முருகா … முருகா …

அறுமுகனை வேண்டி ஆராதனை செய்தால்
அருகில் ஓடி வருவான்
அன்பு பெருகி அருள் புரிவான்

அந்தக் கருணை உருவான குருபரன்
என்றுமே கைவிடாமல் ஆளுவான்

அப்பன் முருகனைக் கூப்பிட்டு …

கந்தனை எண்ணியே வந்தனை செய்வோர்க்கு (2)

காரியம் கைகூடுமே … பகை மாறி உறவாடுமே (2)

சிவ மைந்தன் அருளாலே மெய்யறிவுண்டாகி
மேன்மை உயர்வாகுமே

ஐயன் முருகனைக் கூப்பிட்டு …

(முருகனைக் கூப்பிட்டு … )

முருகனைக் கூப்பிட்டு …
முருகா … .

தித்திக்கும் தேன் பாகும் திகட்டாத ~ TMS

16 2012

தித்திக்கும் தேன் பாகும் திகட்டாத தெள்ளமுதும்
தீன் சுவையாகவில்லையே … முருகய்யா …
தீன் சுவையாகவில்லையே (2)

எத்திக்கும் புகழ் கந்தன் இன்சொல் எழுத்தினைப் போல
இன்பம் ஏதும் இல்லையே … குமரய்யா …
இன்பம் ஏதும் இல்லையே

அத்தரும் ஜவ்வாதும் அள்ளியே பூசிடினும்
அங்கம் மணக்கவில்லையே … முருகய்யா …
அங்கம் மணக்கவில்லையே (2)

சித்தம் மணக்கும் செல்வக் குமரன் பெயரினைப் போல
சீர் மணம் வேறு இல்லையே … குமரய்யா …
சீர் மணம் வேறு இல்லையே

முத்தும் ரத்தினமும் முத்திறைப் பசும்பொன்னும்
முதற் பொருளாகவில்லையே … முருகய்யா …
முதற் பொருளாகவில்லையே

சத்திய வேலென்று சாற்றும் மொழியினைப் போல
மெய்ப் பொருள் வேறு இல்லையே … குமரய்யா …
மெய்ப் பொருள் வேறு இல்லையே

எண்ணற்றத் தெய்வங்கள் எத்தனை இருந்தாலும்
எண்ணத்தில் ஆடவில்லையே … முருகய்யா …
எண்ணத்தில் ஆடவில்லையே (2)

மண்ணுக்குள் மகிமை பெற்ற மாமலை முருகன் போல்
மற்றொரு தெய்வமில்லையே … குமரய்யா …
மற்றொரு தெய்வமில்லையே

தித்திக்கும் தேன் பாகும் திகட்டாத தெள்ளமுதும்
தீன் சுவையாகவில்லையே … முருகய்யா …
தீன் சுவையாகவில்லையே

எத்திக்கும் புகழ் கந்தன் இன்சொல் எழுத்தினைப்போல்
இன்பம் ஏதும் இல்லையே … குமரய்யா …
இன்பம் ஏதும் இல்லையே

தித்திக்கும் தேன் பாகும் திகட்டாத தெள்ளமுதும்
தீன் சுவையாகவில்லையே … முருகய்யா …
தீன் சுவையாகவில்லையே

முருகய்யா … .

கற்பனை என்றாலும் ~ TMS

15 2012

கற்பனை என்றாலும் … கற்சிலை என்றாலும்

(கற்பனை என்றாலும் … கற்சிலை என்றாலும்
கந்தனே உனை மறவேன்)

நீ …

(கற்பனை என்றாலும் … )

அற்புதமாகிய அருட்பெரும் சுடரே (3)
அறுமறை தேடிடும் கருணையங் கடலே

(கற்பனை என்றாலும் … )

நிற்பதும் நடப்பதும் நின் செயலாலே (2)
நினைப்பதும் நிகழ்வதும் நின் செயலாலே (2)
கற்பதெல்லாம் உந்தன் கனிமொழியாலே (2)
காண்பதெல்லாம் உந்தன் கண்விழியாலே (2)

(கற்பனை என்றாலும் … )

கந்தனே உனை மறவேன் … (3).

எனக்கும் இடம் உண்டு ~ TMS

14 2012

எனக்கும் இடம் உண்டு

(எனக்கும் இடம் உண்டு
அருள் மணக்கும் முருகன் மலரடி நிழலில்
எனக்கும் இடம் உண்டு)

அருள் மணக்கும் முருகன் மலரடி நிழலில்
எனக்கும் இடம் உண்டு

கார்த்திகை விளக்கு பெண்களுடன்
திருக் காவடி சுமக்கும் தொண்டருடன் (2)

தினம் பூத்திடும் ஞான மலர்களுடன்
ஒரு புல்லாய் முளைத்து தடுமாறும்
புல்லாய் முளைத்து தடுமாறும்

(எனக்கும் … )

நேற்றைய வாழ்வு அலங்கோலம்
அருள் நெஞ்சில் கொடுத்தது நிகழ்காலம் (2)

வரும் காற்றில் அணையா சுடர்போலும்
இனி கந்தன் தருவான் எதிர்காலம்
கந்தன் தருவான் எதிர்காலம்

(எனக்கும் … )

ஆடும் மயிலே என்மேனி
அதில் அழகிய தோகை என் உள்ளம் (2)

நான் உள்ளம் என்னும் தோகையினால்
கந்தன் உறவு கண்டேன் ஆகையினால்
உறவு கண்டேன் ஆகையினால்

(எனக்கும் … ).

அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா ~ TMS

12 2012

முருகா … முருகா …
அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா (2)
உந்தன் அருளன்றி உலகிலே பொருளேது முருகா
அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா
உந்தன் அருளன்றி உலகிலே பொருளேது முருகா

(அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா)

சுடராக வந்தவேல் முருகா
கொடும் சூரரை போரிலே வென்றவேல் முருகா (2)
கனிக்காக மனம் நொந்த முருகா (2)
முக்கனியான தமிழ்தந்த செல்வமே முருகா

(அழகென்ற … )

ஆண்டியாய் நின்றவேல் முருகா
உன்னை அண்டினோர் வாழ்விலே இன்பமே முருகா (2)
பழம் நீ அப்பனே முருகா (2)
ஞானப் பழம் உன்னை அல்லாது பழமேது முருகா

(அழகென்ற … )

உந்தன் அருளன்றி உலகிலே பொருளேது முருகா
(அழகென்ற … )

குன்றாறும் குடிகொண்ட முருகா
பக்தர் குறை நீக்கும் வள்ளல் நீ அல்லவோ முருகா (2)
சக்தி உமை பாலனே முருகா (2)
மனித சக்திக்கு எட்டாத தத்துவமே முருகா

(அழகென்ற … )

ப்ரணவப் பொருள்கண்ட திரு முருகா
பரம் பொருளுக்கு குருவான தேசிகா முருகா (2)
அரகரா ஷண்முகா முருகா (2)
என்றே பாடுவோர் எண்ணத்தில் ஆடுவாய் முருகா

(அழகென்ற … )

அன்பிற்கு எல்லையோ முருகா
உந்தன் அருளுக்கு எல்லைதான் இல்லையே முருகா (2)
கண்கண்ட தெய்வமே முருகா (2)
எந்தன் கலியுக வரதனே அருள்தாரும் முருகா

(அழகென்ற … )

உந்தன் அருளன்றி உலகிலே பொருளேது முருகா

(அழகென்ற … )

முருகா … முருகா … முருகா … .